• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • बड’लेन्ड टेरिटरियेल रिजननि थासारिनि सायाव गिबि मन्थिनि दैदेन्नायाव गासैबो दोलोनि जथाय मेल

October 7, 2020

बड’लेन्ड टेरिटरियेल रिजननि थासारिनि सायाव गिबि मन्थिनि दैदेन्नायाव गासैबो दोलोनि जथाय मेल

दिसपुर, 7 अक्ट'बर: बड'लेन्ड टेरिटरियेल रिजन सुंदयै बिटिआरनि आथिखालनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायनो मंगलबारखालि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि मासि सामलायनायाव गासैबो दोलोनि मोनसे मेल खुंनाय जायो। आसाम सरकारनि सिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णाआ बराय बिबुंथि लाखिनायजों जागायजेन्नाय बे मेलनि जागायजेन्नायावनो देहा बिफाननि सिफ सेक्रटारि समिर कुमार सिन्हाआ राइज्योनि दासान्दि थासारिनि सोमोन्दै फोरमायथियो। बेनि उनावनो देहा आरो नख'र अन्साय बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माआ बुङोदि- राइज्योयाव दासान्दि कभिड-19 नि थासारिनि सायाव फोरमायथिनानै फैगौ दुर्गा फुजा आरो दीवाली फोर्बोनि समाव कभिडनि सन्देरनाया बारायगोन होन्नानै बिटिसिनि बिसायख'थिखौ फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंनायनि गोनांथि दं होन्नानै बे आयदानि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव आजावना लानाय जादों होन्नानै बुंनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनो थांखि होदों होन्नानै गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियैनो बे आयदानि सायाव मोनफ्रोमबो दोलोनि मतामत लानो थाखायनो दिनैनि बे गासैबो दोलोनि मेलखौ राइज्यो सरकारआ खुंदों होन्नानै बुङो।

CM meeting Regarding BTR electon

बेनि उनाव कक्राझार लकसभा बियाबनि एम पि नब' कुमार शरनिया, इउ पि पि एलनि आफादगिरि प्रमद बर', बि पि एफनि जानानै रबिराम नार्जारि, ए आइ इउ डि एफनि आमिनुल इस्लाम, कंग्रेसनि जानानै दुर्गा दास बर', सि पि आइ (एम) नि देबेन भत्ताचार्जी, भारतीय गन' परिषदनि सुकान्त मजुमदार, भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि ललित पेगु, असम गन' परिषदनि केशब महन्त, भारतीय जनता पार्तीनि जयन्त कुमार दासआ कभिड-19 नि गोसारनाय बे थासारियाव बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंनायनि सोमोन्दै गाव-गावनि दोलोनि सान्नाय हनाय आरो थांखिखौ बेखेवथिनानै होयो। बे मेलखौ सामलायनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बुङोदि, बि टि आरआव आथिखालाव जरैबायदि थासारिया नुजाथिदों बे आयदानि सायाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनिफ्राय रोखा खालामनो थाखाय बे जथुमनायखौ खुंनाय जादों।

बे जथुमनायाव बाहागो लानानै मोनफ्रोमबो दोलोया बिटिसिनि बिसायख'थि खुंनायनि सोमोन्दै गाव-गावनि बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिआ मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि थान्दैफोरखौ गोसो गोर्बोजों साबायख'र जासिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दोलोया गोरोबनानै सुबुं खुंथाय राहाफारिया सोलिबाय थानायनि बिथिङाव खामानि मावलांनांगोन होन्नानै बुङो । बे बिथिङाव सरकार आरो बेरेखा राजखान्थि दोलोफोराबो टीम आसाम' नि जानानै खामानि मावनांगोन होन्नानै बुंथियो। बे जथुमनायाव बाहागो लानाय राजखान्थि दोलोफोरा लाखिनाय बिबुंथिया गोरोबलायदों होन्नानै रायखांना 7 अक्तबरआव खुंनो गोनां केबिनेट जथुमनायाव बेनि सोमोन्दै गोनांथारै सावरायलायनाय जागोन होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बाथ्रा होयो। बेनि गासै लाहार-फाहाराव बिटिआरनि सरासनस्रा सुबुंफोरा जाहाथे जेबो रोखोमनि ख'हा जानाङै बादि सुबुंखुंथायनि राहाफारिखौ सिगां फारसे लांनो हायो बेखौ सिगाङाव दोन्नानै राइज्यो सरकारा थि थांखि लागोन होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो। देहा बिथिंखौ सांग्राङै आरो गोजोरै लाखिनानै सुबुं खंथायनि राहाफारिखौ सिगां फारसे लांनायनि बिथिङाव राइज्यो सरकारा गोनांथार राहा लागोन होन्नानै रायखांना फैगौ सानाव खुंथाय-बेरेखा दोलोनि जुथायै गोरोबनाय नाजानायजों बेबायदि सुबुं सिबिथायनि थाखाय राइज्यो सरकारा गोनांथार राहा लानानै थांगोन होन्नानैबो गिबि मन्थ्रिआ बुङो।

सुबुं खुंथाय राहाखौ रैखाथि होनाय आरो देहा रैखाथिनि मोनफ्रोमबो नेमखान्थिजों बिटिआरनि बिसायख'थि खुंनायनि सोमोन्दै फैगौ सानाव थि थांखि लानाय जागोन होन्नानैबो गिबि मन्थ्रिआ बुङो । गासैबो राजखान्थि दोलोनि जथुमनाय मेलाव फालांगि बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पातवारि, आबाद मन्थ्रि अतुल बरा, हायेनारि जनजाति आरो गोग्लैसोनाय थाखो अन्साय बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, मन्थ्रि रिहन दैमारि, मन्थ्रि भबेश कलिता, सिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णा, उफ्रा सिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि, नेहाथारि आरो गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here