• Home
  • /
  • International
  • /
  • फिलिपाइनाव सन्देह खालामथाव इस्लामिक उतखारिफोरनि बम बेरफ्रुहोनायाव सा 14 सुबुंफोरनि जिउ खहा सा 75 जोखोम

August 26, 2020

फिलिपाइनाव सन्देह खालामथाव इस्लामिक उतखारिफोरनि बम बेरफ्रुहोनायाव सा 14 सुबुंफोरनि जिउ खहा सा 75 जोखोम

मनीला, 25 आगस्ट: खोला फिलिपाइनआव थांनाय समबार (24 आगस्ट) खालि सन्देह खालामथाव इस्लामिक उतखारि आफादफोरनि बम बेरफ्रुहोनायाव खमैबो सा 14 सान्थ्रिफोर आरो नोगोरारिफोरा थैयो। सान्थ्रि आरो पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला, बे गाग्लोबनायाव गासै सा 75 सान्थ्रि, पुलिस मावसुमा आरो नोगोरारिफोरा जोखोम जायो।

अदेबानि इस्लामिक स्टेट आफादजों सोमोन्दो गोनां उतखारिफोरा सिगाङावनो बे गाग्लोबनायनि सांग्रांथि होदोंमोन । मिरुआरि सान्थ्रि कामान्डार लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल कर्लेट विनलुआनआ फोरमायनाय बायदिब्ला ओन्सोलनि जल कस्बेआव जानाय गिबिनि बम बेरफ्रुनायाव खमैबो सा 5 सान्थ्रिफोर आरो साब्रै नोगोरारिफोर थैयो। सानजौफु समाव सान्थ्रिफोरनि गंनै ट्राक आरो गंसे कम्पिउटार दकाननि खाथियाव बे गाग्लोबनायखौ मेटरसाइक्लियाव बम लागायनानै खालामो।

मख'नो गोनांदि, बिनि 1 घन्टा उनाव गुबुन मोनसेबाव बेरफ्रुनाय जाथाया जायो। बे बेरफ्रुनायाव जाथाइखौ सासे आइजो सुइसाइड गाग्लोबनाया खालामो। बेयाव सुइसाइड गाग्लोबग्रा सासे सान्थ्रि आरो सासे पुलिस मावसुमाया थैयो। बे जाथायाव माखासे सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जायगायाव रैखाथिनि थाखाय जवानफोरखौ थिसन्नाय जायो।

बेयाव जोखोम जानायफोरखौ एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय। बे बाजाराव थरसे बमबो बोखांनो हायो आरो बे बमाया बेरफ्रुयाखैमोन। आथिखालाव रैखाथि मावसुमाफोर आरो पुलिस मावसुमाफोरा बे जायगाखौ बेंखन्नानै लाबाय। बे बोसोराव जानाय बियो बयनिख्रुइ गिख्रंथावसिन गाग्लोबनाय।

बे जाथाया औरैबायदि समाव जायो जेब्ला फिलिपाइन आरो गासै खोला सान्जा एसियाआ कभिड-19 बेमारजों भुगिनांगासिनो दङ। हादतगिरिनि बिबुंथिगिरि हेरी रकिउआव बे गाग्लोबनायखौ गोख्रं रावजों सोंखारिदों।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here