• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्था

December 25, 2020

फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्था

Pabitra Rabha

उदालगुरि, 25डिसेम्बर : दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ बोसोरफ्रोमबो 27 डिसेम्बराव होबोबाय थानाय पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्थाखौ बे खेबाव टंलानि फावखुंगुर पबित्र राभानो होनाय जागोन। 24 डिसेम्बरखालि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनिफ्राय गेवलाङै फोसावनानै होनाय लोगोलोगो बिथांनि जालाहआव थानाय गामिआव आसुनि लोगो नेहाथारि जयन्त कुमार भट्टचार्जआ बिथांखौ फुलाम गामसाजों बरायनाय जायो आरो पबित्र राभाखौ इयुननि थाखाय गोजोन हामब्लायथि जासियो। लोगोसे टंला दखरा फरायसा आफाद, कलाइगाव फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला प्रेस गिल्ड, टंला प्रेस क्लाब, टंला प्रेस गिल्डनि फारसेनिफ्राय बिथांखौ बरायनाय जायो। मख’नो गोनांदि, फावखुंगुर पबित्र राभाआ दापन दा मिररनि बानजायनायाव माखासे बिथिङाव समाजनि मोजां फाव दिन्थिनाय आरो खामानि मावनायनि बिफाव लाबोदोंमोन। दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ फैगौ 27 डिसेम्बरआव फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्थाजों मान होनो थांखि लानायखौ उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोराबो गोजोन्नाय फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here