• Home
  • /
  • Entertainment
  • /
  • नेटफ्लिक्सआ बिजय माल्य आरो नीरब मदिनि सल’खौ लानानै फैसिगोन

August 27, 2020

नेटफ्लिक्सआ बिजय माल्य आरो नीरब मदिनि सल’खौ लानानै फैसिगोन

गोदान दिल्ली, 26 आगस्ट: नेटफ्लिक्सआव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आरोबाव खनसे मोजां कन्टेन्टखौ नुनो मोन्दों। नबाजुद्दिन सिद्दीकी आरो राधिका आप्टेनि सावथुन 'रात अकेली 'नि उनाव औरैबायदि सावथुनआ सोराङाव फैसिगोन, जाय गोसोबोनो हानाय। मख'नो गोनांदि, नेटफ्लिक्सआ बेड बय बिलेनियर्सः इन्डिया मुंजों मोनसे वेब सिरिजखौ लानानै फैसिगोन।

बे सिरिजआव भारतआव रांखान्थि थगायनायनि दाय जाबसिन जानाय बिजनेस मेन नीरब मदि, बिजय माल्य, सुब्रत राय साहारा आरो रामलिन्गम राजुनि फुरा सल'खौ दिन्थिनाय जागोन। मंगलबारआव नेटफ्लिक्सआ बेनि ट्रेलारखौ फोसावदों। ट्रेलारआव दिन्थिनाय जादोंदि, बेयो किस्मनि डक्युमेन्ट्रि वेब सिरिज। बेवहाय माखासे एक्सपार्टफोरखौ नुनो मोन्दों, जायफोरा फारि फारियै बैसोर बिजनेस मेनफोरनि सल'खौ खोनासंहोदों। बेखौबो फोरमायनाय जादोंदि, माबोरै बिसोरो सुबुंफोरखौ संदानदों आरो लासै लासै धोनि सुबु जादों।

बबेनिफ्राय रांखौ जमा खालामदों आरो बबेहाय खरसा खालामदों। ट्रेलारखौ नायनानै हमदांनो हादोंदि, नीरब मदि, बिजय माल्या, सुब्रत राय साहारा आरो रामलिन्गम राजुनि फुरा सल'खौ दिन्थिनाय जागोन। बे समाव आमेरिकानि ब्रिटिस फाइनेनसियेल काइमिनल वेब सिरिजखौ नायनो लुबैनाया गोबां बांदों। बेनि गेजेराव भारतआवबो बिब्दि सिरिजखौ बानायनो लादों।

 सनी लिबआबो सेयार मार्केटआव थगायनाय हर्षद मेहेतानि सल'खौ लानानै फैसिगोन। 'स्केम 1992 : दा हर्षद मेहेता स्टरी' मुंनि वेब सिरिजखौ हन्सल मेहेताया बानायदों। बेयो डक्युमेन्ट्रि नङ आबुडै वेब सिरिज,। बेयो 28 आगस्टआव रिलिज जासिगोन। फार्सेथिं नेटफ्लिक्सनि बेड बय बिलेनियर्स : इन्डियाआ से सेप्तेम्बरआव रिलिज जागोन। मोन्नैनिबो गेजेराव मोगा-मोगि जालायनायखौ नुनो मोन्नो हागौ। बेनि अनगायै अभिषेक बच्चननि सावथुन बिग बुलआबो थाबैनो रिलिज जासिगोन। बेवहायबो हर्षद मेहेतानि सल'खौ दिन्थिनाय जागोन।
Share with your friends!

Related Posts

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here