• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • निखाउरि फरायसाफोरनि थाखाय माहारियारि थाखोनि जुथाय एन्ट्रेन्स आन्जाद खुंगोन

November 18, 2020

निखाउरि फरायसाफोरनि थाखाय माहारियारि थाखोनि जुथाय एन्ट्रेन्स आन्जाद खुंगोन

गुवाहाटी, 18 नभेम्बर: आथिखालनि समाव गोबांथार रांखाउरि बाहायनो गोनां जानायनि थाखाय रांखान्थियारि बिथिङै गोग्लैसोनाय थाखोनि फरायसाफोरा गोबांथार जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो। बेखायनो आइआइटि, आइआइएम आरो एनआइटि बायदि मुं गोनां सोलोंथाय फसंथानफोरनि हान्जासे फरायसाफोरा ज' जालायनानै हादतनि फरायसाफोरनि रांखान्थियारि जेंनायाव गोग्लैनाङाजासे बिसोर बादि फरायसाफोरनि फिथाइ गोनां केरियार दाफुंनायाव मदत होनो सिगांबोदों। बे थांखियैनो निखाउरि फरायसाफोरनि थाखाय माहारियारि थाखोनि जुथाय एन्ट्रेन्स आन्जाद (एनएलसिइइ) नि राहा खालामदों। रांखान्थियारि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा आन्जादआव जाफुंसारनो हायोब्ला बिसोरबो गोजौ सोलोंथाय लानायनि खाबु मोन्नो हागोन। मख'जाथावदि, फरायसाफोरा बबे-बबे कसिं सेन्टारनि थाखाय गनायथाव बेखौ बे आन्जादआव मोनफुंनो हानाय थाखोनि गेजेरजों सायख'नो हागोन। गिबि खोलोबाव मोनफुंनाय जाफुंसारनायनि उनाव नैथि खोलोबाव एनएलसिइइ आन्जादआ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम खुंजागोन। अनलाइननि गेजेरजों खुंजानो गोनां बे आन्जादनि थाखाय फरायसाफोरा जायखि जाया सानसे आरो थि खालामनाय समनि जायखि जाया मोनसे सम सायख'नानै लानांगोन। बे आन्जादखौ फुंबिलि 11:30 निफ्राय 12:30 बाजिसिम आरो बेलासि 3:30 निफ्राय 4:30 सिम खुंगोन आरो बे आन्जादआव जौसिन मासि लानो हानाय फरायसानो जौसे जौखोन्दो स्टाइफेन होनाय जागोन।

मख'जाथावदि, थाखो 9 निफ्राय थाखो 10 सिम फरायगासिनो थाखाय फरायसाफोरा nlcee.org आव अनलाइनजों आर'ज गाबनो हागोन। रेजिस्ट्रेसन मासुलआ फरायसुलिनि थाखाय 50 आरो फरायसुलानि थाखाय जौसे रां थि खालामदों होन्नानै मिथिनाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here