• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बि जे पि दोलोआव हाबगोन: इमानुवेल

November 4, 2020

नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बि जे पि दोलोआव हाबगोन: इमानुवेल

तामुलपुर, 4 नभेम्बरः थांनाय गोबाव साननिफ्रायनो बि पि एफ दोलोनिफ्राय जानगाराव थानानै बि जे पि दोलोजों खारफाबाय थानाय बि पि एफ दोलोनि गाहाइ नेहाथारी थामहिनबा तामुलपुर जथायनि बि पि एफ दोलोनि एम एल ए इमानुवेल मोसाहारीनि मोनसे गोनांथार बिबुंथिजों समबारखालि रोखा जादों। एम एल ए इमानुवेल मोसाहारीआ बुङोदि आं सोलिफु नभेम्बर दाननि गेजेराव आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, राइज्योयारि बि जे पि दोलोनि आफादगिरि रनजित दास, बाक्सा जिल्लानि बिबानाव थानाय मन्थ्रि भबेस कलितामोननि नुजाथियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 20 रोजानिबो बांसिन हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै बि जे पि दोलोआव हाबगोन। खौरांगिरिआ बि जे पि दोलोआव माब्ला हाबहैगोन होननानै खालामनाय सोथिनि फिननायाव बिथां मोसाहारीआ बुङोदि दिनैसिमबो आं बि जे पि दोलोआव हाबहैनायनि खालारखौ थि खालामनाय जायाखै मानोना बि टि सि बिसायखथिनि खुंगोन अक्टखौ थि खालामनाय जायाखैमोन। बबेखानि बि टि सिनि बिसायख'थि खुंगोन अक्ट'आ थि जानायनि लामायाव फैबाय। एम एल एनि बादिब्ला फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरनि गेजेराव बि टि सि बिसायख'थिआ खुंफुजागोन आरो डिसेम्बरनि 15 अक्ट'आवनो बि टि सिनि गोदान सरकारखौबो दाफुंनाय जागोन।

Emanual Mushahary, MLA

लोगोसे दिनैसिमबो बि पि एफ दोलोआ इमानुवेल मोसाहारिखौ नागाराखै होननानै बुंनायनि सायाव सोंथि खालामनायनि फिननायाव बिथाङा बुङोदि थारैनो बेयो नंगौ, नाथाय आं दिनै 3 दानआनो बि पि एफनि जेबो खामानि मावाखै आरो बेखिनि समाव आं बि पि एफ दोलोनि सोलायै बि जे पि दोलोनिसो जानानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै आंखौ बि पि एफ नागाराखै होननानै बुंनाय रावा बिथांमोननि बाथ्रा। मा जाहोननि थाखाय बि पि एफ दोलोखौ नागारनानै बि जे पिआव हाबनो गोनां जाखो होननानै सोंथि खालामबावनायनि फिननायाव बिथाङा बुङोदि, बियो समनि हांख्रायनाय मानोना मोनसे हायुंखौ मोजाङै दैदेननो गोनांब्ला माहारियारि हान्जानि गोनांथि दङ' जों गोबां बोसोर माहारियारि हान्जानि बाइजोयाव थानानै हायुंखौ दैदेनबोबाय बे दैदेनबोनाया दिनै थुगेनायनि लामायाव। बेनिखायनो जोंनि हायुंखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय आं माहारियारि दोलोयाव हाबनो नागिरदों। मोनसे समाव बि पि एफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ गावनि नाजानायनि बोलोजों जौगाथायनि खामानिखौ मावबोबाय। नाथाय दानिया गोदान जोलैनि नाजानायनि गोनांथि दसै। बि पि एफ दोलोआव गोबां सोलायनायनि गोनांथि दं। दिनैनि डिजिटेल इन्डियानि समाव गासै बुहुमानो गंसे नखर जाबाय, सोलोंथाय खान्थियाबो सोलायबाय बेनिखायनो दोलोनि गोजाम गोहोखौ सोलायनानै गोदान जोलैनि सायाव बिबानखौ गथायनांगौनि गोनांथि दङ आरो गोजाम खान्थिजों सोलिबाय थायोब्ला जानाय नङा। बेनि सायाव इयुन जोलैनि थाखायबो साननो नांगोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here