• Home
  • /
  • Entertainment
  • /
  • दिशा पाटानीआ टप-50 इन्डियान मस्ट डिजायारेबल अमेननि फारिलाइयाव नम्बर 1 आव थादों

August 31, 2020

दिशा पाटानीआ टप-50 इन्डियान मस्ट डिजायारेबल अमेननि फारिलाइयाव नम्बर 1 आव थादों

गोदान दिल्ली, 30 आगस्टः फावखुंग्रि दिशा पाटानीआ गावनि समायना महर आरो फिटनेसनि थाखाय मुंदांखा। बियो बैसोर फावखुंग्रिफोरनि गेजेराव सासे, जाय खम समावनो इन्डास्ट्रीआव मोजां सिनायथिखौ बानायनो हादों। मोनसे अनलाइन सार्भेनि बादिब्ला, दिशाया 2019 नि मस्ट डिजायारेबल आयजों जादों। बियो गावनि बे जाफुसारनायाव पस्टखौ फोसावदों।

Disha  Patani

दा टाइम्स अफ इन्डियानि अनलाइन सार्भेआव दिशाया मस्ट डिजायारेबल अमेन अफ 2019 आव गिबि जायगाखौ मोन्नो हादों। बियो पस्टखौ फोसावनानै गावनि फेन्सफोरनो साबायखर बाउदों। सार्भेआव भारतीय फेमेल सेलिब्रिटिजनि टप-50 रेंकिंखौ होनाय जादों, जेराव साफ्रोमबो आलादा-आलादा ओन्सोलनि। बे सार्भेआव स्टारफोरनि लुक, कन्पिडेन्स, टेलेन्ट आरो स्टाइलनि बादियै बिसोरनो जायगा होदों।

दिशाया बे सार्भेनि सावगारिखौ इनस्टाग्राम स्टरीआव शेयार खालामदों। बेजों लोगोसेनो बियो गावनि नैथि प्सटआव फेन्सफोरनो साबायख'र होनानै लिरदोंदि, गोबां मोजां मोन्नाय होनायनि थाखाय फेन्सफोरनो अन्नायखौ बाउहरो। मस्ट डिजायारेबल अमेननि टप-50 फारिलाइयाव दिशाया सेथि जायगा मोन्नाया गोबां जाफुसारनाय। दिशानि लुक्स आरो फिटनेसखौ लानानै सिगाङावबो सावरायखांबाय। बियो सम सम वर्कआउट सेसन्सनि भिडिअफोरखौ फोसावबाय थायो। थांनाय सानआव बियो 80 कि:ग्राः लिरथायखौ दैखांनानै गावनि भिडिअखौ फोसावदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

पुनम पान्डेनि हेंथायै गवायाव केस थिसन्दों

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

शिल्पा शिन्देआ एक्ता कापुरनि वेब सिरिज पौरशपुरजों डिजिटेल डेब्यु खालामसिगोन

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

सनु सुदआ रुंसारि जानाय बिमा सरजनि थैनाय सानआव स्कलारसिप स्कीमखौ जागायजेनदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here