• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दिल्ली बर’ बाथौ गौथुमआ बि टि आरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि थाखाय बाथौसालियाव आर’ज गाबदों

December 23, 2020

दिल्ली बर’ बाथौ गौथुमआ बि टि आरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि थाखाय बाथौसालियाव आर’ज गाबदों

कक्राझार/दिल्ली, 23डिसेम्बरः दिल्ली बर’ बाथौ गौथुमनि गासै मावथि सोद्रोमाजों लोगोसे हादतनि राजथावनि दिल्लीआव थानाय एबा राइज्यो जानाय गोबां बर’ फिसाफोरा बावैसो जानानै थांनाय बि टि सि बिसायख’थियाव देरहासार जानो हानाय गासै बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदानै सरकार दानाय प्रमद बर’ आरो बिथांनि गोदान सरकारनि गासैबो राजखान्थि दोलोनि मावफुं सोद्रोमा आरो एम सि एल एफोरनिसिम हामब्लायथि हरनानै जाहाथे बि टि सि/ बि टि आरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै बर’ हारिनि सुबुंफोरनि आरो बि टि आर हालामनि थाखाय जौगानाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर’ज खालामदों।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here