• Home
  • /
  • National
  • /
  • दिल्ली दाङा-बाजिनि दायाव उमर खालिदखौ 22 अक्टबरसिम बिजिरनायनि आवथायाव दैथाय हरदों

September 25, 2020

दिल्ली दाङा-बाजिनि दायाव उमर खालिदखौ 22 अक्टबरसिम बिजिरनायनि आवथायाव दैथाय हरदों

गोदान दिल्ली, 25 सेप्तेम्बर : दिल्ली दाङ-बाजिनि दायनिगिरि जवाहरलाल नेहरु इउनिभार्सिटिनि बारग' फरायसा उमर खालिदखौ 22 अक्टबरसिम बिजिरनायनि बेंखनयाव दैथाय हरनाय जादों। दिल्लीनि कड़कड़डुमा कर्टआ उमर खालिदखौ बिजिरनायनि जिम्मायाव दैथाय हरदों। दिल्ली पुलिसनि स्पेशेल सेलनिफ्राय उमर खालिदनि सायाव आयेननि बेरेखा हाबाफारि मावनायनि दाय जाबसिन्ना केस थिसन्दों। उमर खालिदनि सायाव दिल्ली दाङा बाजिनि खैसार सानायनि दाय जाबसिन्नाय दं।

Umar Khalid

उमर खालिदआ 10 सान पुलिस रिमान्डयाव दंमोन। बिनि रिमान्डआ 24 सेप्तेम्बराव जोबनायनि उनाव बिखौ फिन बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जादों, जेरावनिफ्राय बिखौ 24 अक्टबरसिमनि थाखाय बिजिरनायनि बेंखनआव दैथाय हरनाय जादों। दिल्ली पुलिसआ उमर खालिदखौ 13 सेप्तेम्बराव ग्रेप्तार खालामदोंमोन। बेनि अखानायै बिजिरसालिया खालिदखौ 10 साननि रिमान्डयाव पुलिसनो गथायदोंमोन। मख'नो गोनांदि, नोगोरारि सोदांनाय आयेन (सि ए ए)नि हेंथायै 24 फेब्रुवारीयाव सा-सान्जा दिल्लीयाव हारियारि दाङा-बाजि जादोंमोन, जेराव सा 53 सुबुंफोरा थैदोंमोन आरो सा 200 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here