• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दिनै बि टि सि एल एआव फ्लर टेस्ट खुंगोन, एसेमब्लियाव बांसानखो मदद मोननाय हान्जाया खुंथायनि गोहोआव थागोन

December 24, 2020

दिनै बि टि सि एल एआव फ्लर टेस्ट खुंगोन, एसेमब्लियाव बांसानखो मदद मोननाय हान्जाया खुंथायनि गोहोआव थागोन

कक्राझार, 24 डिसेम्बरः मानगोनां गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै बि टि सि सरकार दानो थाखाय दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिसलेटिभ एसेमब्लियाव फ्लर टेस्ट खुंनाय जागोन। बबेखानि बि जे पि, इउ पि पि एल आरो जि एस पि दोलोआ ज' जानानै बांसानखो सोद्रोमा दिन्थिनानै बि टि चिआव सरकार दानायनि उनाव बि टि सिनि गाहाय मावफिंगिरि आरो लेङाइ गाहाइ मावफिंगिरखौ लाफानानै माखासे मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाखांनायनि उनावबो बिसोरनि सरकार दानायखौ आयेन बेरेखा जानायनि अजद होनानै बि पि एफ दोलोआ गावसोर बांसानखो मासियाव देरहानाय हिसाबै सिगांग्रो सरकार दानो थाखाय खाबु होनांगौनि दाबिजों गौहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसननाय जादोंमोन। बि पि एफनि गसर थिसननायनि सायाव थांनाय सानखालि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिआ बिसार खालामनायखौ राय होयो आरो बेनि थाखाय मोनसे नेम एबा खाबु खालामनानै होयोदि 26 डिसेम्बरनि सिगां बि टि सिआव सरकार दानो थाखाय जायखि-जाया दोलोआ बांसानखो सोद्रोमाफोरा दिन्थिनांगौ । बेनि थाखाय आसामनि राइज्यो बेंगिरिनि हांख्रायनायाव गाबोन बि टि सिनि एसेमब्लियाव बिसायख'जानाय गासै सोद्रोमाफोरा नुजाथिनानै फ्लर टेस्टआव बाहागो लागोन आरो बेनो बि टि सिआव सरकार दानायनि थाखाय जोबथा थिरांथा जानो हागौ। गाबोन कुंबिलिनि 10 रिंगायाव फ्लर टेस्ट खुंनो थाखाय खुंथाया आबुडै साखा-फारा जानानै दङ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here