• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • डिब्रुगड़याव ब्राउन सुगारजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिखौ खादों

August 23, 2020

डिब्रुगड़याव ब्राउन सुगारजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिखौ खादों

डिब्रुगड़, 22 आगस्टः डिब्रुगड़ जिल्लानि कालिबारि ओन्सोलाव पुलिसआ संदान्नायनि गेजेरजों शुक्रबारखालि गासै 300 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे फालांगिखौ खादों। जाथायनि बागै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ पुलिसआ हरखाब संदान्नानै ड्राग्सजों लोगोसे इउनिस खान मुंनि सुबुंखौ खादों।

डिब्रुगड़नि पुलिस बिबानगिरि श्रीजित तिआ बुङोदि, मोनसे जरखा सुलुंखौ मोन्नो हानानै राजिब शइकियानि दैदेन्नायाव डिब्रुगड़ पुलिसआ इउनिस खान मुंनि सुबुंनि न'याव संदानो। बेनि गेजेरजों पुलिस हान्जाया इउनिस खाननि न'निफ्राय 300 ग्रामनि ब्राउन सुगारखौ बोखांनो हायो।

बे जाथायाव लोब्बा थानाय इउनिस खाननि हेंथायै एनडिपिएस एक्ट 1985 नि सिङाव मोनसे केस आजावना लायो। पुलिसआ मिथिहोदोंदि, बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 30 लाख रां जागौमोन। सुलुंनि बायदिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लायाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आइन बेरेखायै ड्राग्सनि फालांगिया सोलिबाय थानायखौ नोजोर लाखिनानै सन्देह' खालामजाथाव सुबुंफोरखौ संदान्नाय जादों।

 जिल्लानि सिङाव गोबां सुबुंफोरनि बे आइन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायखौ मिथिनानै गुबुन गुबुन समाव डिब्रुगड़ पुलिसआ संदान्नानै गोबां ड्रागस फालांगिफोरखौ हमनो हादों होन्नानै पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोयो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here