• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • जिष्णु बरुवाआ आसाम सरकारनि गोदान सिफ सेक्रेटारि

October 31, 2020

जिष्णु बरुवाआ आसाम सरकारनि गोदान सिफ सेक्रेटारि

दिसपुर, 31 अक्टबर: आसाम सरकारनि सिगांनि सिफ सेक्रेटारि बिबानआव थानाय कुमार सन्जय कृष्णनि बिबान समआ दिनै 31 अक्टबर, 2020 आव थुगेगोन। बे हिसाबै बिथांनि जायगायाव गुबुन सासे गोदान थामहिनबा राइज्यो सरकारनि सिफ सेक्रेटारि महरै जिष्णु बरुवाखौ सायख'नाय जाबाय। आसाम सरकारनि सिफ सेक्रेटारि महरै जिष्णु बरुवाआ 31 अक्टबरनिफ्राय बिबान रुजुनसिगोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here