• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जिनाहारि खालामनाय दायआव सा 5 सुबुंखौ खादों

October 30, 2020

जिनाहारि खालामनाय दायआव सा 5 सुबुंखौ खादों

कक्राझार, 30 अक्ट'बर: कक्राझार जिल्लायाव फिन खेबसेबाव सुबुंथि गैयै एबा सोद्रोमथि गैयै जाथायाव महर मोनबावदों। जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेंखनाव थानाय जिदपुर गामियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ इनायै जिनाहारि खालामनायाव लोब्बा थानाय सा 5 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खादों । बे जाथाया थांनाय 26 अक्ट'बर थामहिनबा दुर्गा पुजा फोर्बोनिनो बिजया दसमी सानखालि हरनि समाव सोमजिदोंमोन। जाथायजों भुगिनांनाय हिन्जावसानि नख'रनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुर्गा पुजानि बिजया दसमी फोर्बो फालिनायनि उनाव हरनि समाव माखासे सोद्रोमस्रि गैयै दुथांफोरा हिन्जावसाखौ जर-जुलुमै गुबुन रावबो गैयै जायगायाव लांखारनानै हान्जायै जिनाहारि खालामदों।

RAPE accused arrested in Kokrajhar

ख'रनि सोद्रोमाफोरा जाथायनि बागै पुलिसनो गसर थिसन्नायलाय जाथायनि सायाव आखाय होनानै पुलिसआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे जाथायाव लोब्बा थानाय सा 5 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। बे जाथायनि सायाव कक्राझार पुलिस थानायाव पक्स’ आयेननि सेक्सन 376 (डि ए) आइपिसि/आर/डब्लिउ सेक्सननि सिङाव 637/2020 नम्बराव गसर थिसन्नाय जायो। बे मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानायनि दायआव खाजानायफोरखौ फारियै कृष्णा मुर्मु (25), बाबुराम मुर्मु (19), लक्षन मुर्मु (26), साकाल हास्दा (21) आरो सुपल हेमब्रम (30) होन्नानै सिनायथिनाय जादों। कक्राझार पुलिस थानानि आइसि बिनन्द बसुमतारिआ फोरमायदोंदि, बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ हमनो हादों आरो बिसोरखौ आइन बायदियै गोख्रों साजा होनायनि थाखाय राहा लानाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here