• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जायखि-जाया सानखान्थिनि दहायजों बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोनः पियुष हाजरिका

September 15, 2020

जायखि-जाया सानखान्थिनि दहायजों बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोनः पियुष हाजरिका

मुसलपुर, 15 सेप्तेम्बरः बागसा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि बिजेपि बिजाथि आरति बरदलैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया बाहागो लाफैयो। समबारखालि खुंनाय बे मेलाव बाहागो लानानै मन्थ्रि हाजरिकाया बुङोदि, फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 20-22 मासिफोरखौ देरहानानै बिजेपिआ सरकार दागोन। गोबां अखा हानायनि गेजेरावबो राइजो-राजाफोरा ओंखारबोनायजों बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायखौ नोजोर होनानै मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया सरकार दागोनखौ बुंथिनानै खुंथायाव फैयोब्ला ओन्सोलनि आबादारिफोरनो हेफाजाब होनाय, गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय माखासे बिथांखि आजावनायनि बाथ्राखौ फोसावो।

Pijus Hazarika, Minister Assam at Baganpara Baksa

फारसेथिं आसुनि दैदेन्नायाव गोदानै जोनोम मोन्नाय राजखान्थि हान्जाया 2000 निफ्राय 2500 भटआवनो नांथानानै थागोन होन्ना बुंनायजों लोगोसे हाजरिकाया फैगौ बिटिसि बिसायखथियाव बिजेपिआ बिपिएफ हान्जाजों गोरोबलायनाय दं होन्नानै मिथिहोयो । 

गुबुन फारसेथिं करना भाइरासनि गुवारै साग्लोबनायनि उनावबो गोबां सुबुं थुबुर जादों होन्नानै फैगौ समाव बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जागोन होन्नानै मन्थ्रि बुंथियो। मन्थ्रि हाजरिकाया बुंबावोदि, कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनायनि उनावबो कंग्रेसआ कंग्रेस हान्जानो भट होनाय नङा। समबारखालि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिनाय मेलाव आगु मन्थ्रि रेखा रानि दास बर' आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here