• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जायखि-जाया सानखान्थिनि दहायजों बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोनः पियुष हाजरिका

September 15, 2020

जायखि-जाया सानखान्थिनि दहायजों बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोनः पियुष हाजरिका

मुसलपुर, 15 सेप्तेम्बरः बागसा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि बिजेपि बिजाथि आरति बरदलैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया बाहागो लाफैयो। समबारखालि खुंनाय बे मेलाव बाहागो लानानै मन्थ्रि हाजरिकाया बुङोदि, फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 20-22 मासिफोरखौ देरहानानै बिजेपिआ सरकार दागोन। गोबां अखा हानायनि गेजेरावबो राइजो-राजाफोरा ओंखारबोनायजों बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायखौ नोजोर होनानै मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया सरकार दागोनखौ बुंथिनानै खुंथायाव फैयोब्ला ओन्सोलनि आबादारिफोरनो हेफाजाब होनाय, गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय माखासे बिथांखि आजावनायनि बाथ्राखौ फोसावो।

Pijus Hazarika, Minister Assam at Baganpara Baksa

फारसेथिं आसुनि दैदेन्नायाव गोदानै जोनोम मोन्नाय राजखान्थि हान्जाया 2000 निफ्राय 2500 भटआवनो नांथानानै थागोन होन्ना बुंनायजों लोगोसे हाजरिकाया फैगौ बिटिसि बिसायखथियाव बिजेपिआ बिपिएफ हान्जाजों गोरोबलायनाय दं होन्नानै मिथिहोयो । 

गुबुन फारसेथिं करना भाइरासनि गुवारै साग्लोबनायनि उनावबो गोबां सुबुं थुबुर जादों होन्नानै फैगौ समाव बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जागोन होन्नानै मन्थ्रि बुंथियो। मन्थ्रि हाजरिकाया बुंबावोदि, कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनायनि उनावबो कंग्रेसआ कंग्रेस हान्जानो भट होनाय नङा। समबारखालि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिनाय मेलाव आगु मन्थ्रि रेखा रानि दास बर' आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here