• Home
  • /
  • National
  • /
  • गाहाय मन्थ्रिनि फिट इन्डिया हाबाफारिआव बाहागो लानो मोन्नाया माननि बाथ्राः कहली

September 25, 2020

गाहाय मन्थ्रिनि फिट इन्डिया हाबाफारिआव बाहागो लानो मोन्नाया माननि बाथ्राः कहली

गोदान दिल्ली, 25 सेप्तेम्बर: भारतनि क्रिकेट हान्जानि केप्तेन भिराट कहलीआ बुङोदि, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि फिट इन्डिया मुभमेन्टनि हाबाफारिआव बाहागो लानो खाबु मोन्नायाव आं गावखौनो जोबोद मान सन्मान मोन्नायबादि सान्दों। फिट इन्डिया मुभमेन्टनि गिबि बोसोरारि साननि हाबाफारिआव गाहाय मन्थ्रि मदिआ भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों हादरनि गुबुन गुबुन फावगिरिफोरजों लोगोसे क्रिकेटार भिराट कहलीजोंबो गोनांथारै सावरायदों। हादरनि सुबुंफोरखौ देहा फिटनेस लाखिनायनि सोमोन्दै सांग्रांथि खालामनो थांनाय बोसोराव भारत सरकारनि गेलेमु बिफानआ बे हाबाफारिखौ आजावनानै लादोंमोन।

Modi Kohli

बृहस्पतिबारखालि बे हाबाफारिनि गिबि बोसोरारि साननि समाव गाहाय मन्थ्रिआ देहा सांग्रांथिनि सोमोन्दोआव बिसोरजों थोंजोङै सावरायदों। दासान्दि गुबुन हादरआव आइपिएल गेलेनो थांनाय भिराट कहलीआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला, आं जोंनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रिनि फिट इन्डिया मुभमेन्टनि हाबाफारिआव बाहागो लानो मोन्नायखौ जोबोद गोजोन्नाय आरो मान-सन्मान मोन्नाय मोन्दों । देहा फिटनेसनि सोमोन्दोआव गाहाय मन्थ्रिआ मडेलार मिलिन्ड समन, रुतुजा डेबेकर, पेरालिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानाय देबेन्द्र जाजरिया, जम्मु-काश्मीरनि आइजो फुटबलार आपसां आशिक आरो माखासे आइजो गेलेगिरिफोरजोंबो सावरायबावदों । बे हाबाफारिआव मिरु सरकारनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआबो बाहागो लादों । भिराट कहलीआ बुंनाय बादिब्ला, हादरजों लोगोसे जो जोंनि देहाखौ राफोद एबा फिटनेस खालामनाया जोबोद गोनांथार। मानोना देहा राफोदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जेंनानिफ्राय जों रैखा मोन्नो हायो। बेनिखायनो बे हाबाफारिआ साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोनां होन्नानै बुंबावो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here