• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गावयारि खोन्दोनि फरायसालिफोरखौ 25 जौखोन्दो दानयारि मासुलखौ बाडाइ खालामनो हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन

August 15, 2020

गावयारि खोन्दोनि फरायसालिफोरखौ 25 जौखोन्दो दानयारि मासुलखौ बाडाइ खालामनो हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन

गुवाहाटी, 14 आगस्ट: मे दाननिफ्राय जागायजेन्नानै फरायसालिआ फिन बेखेवजासिम राइज्योनि गंफ्रोमबो गावयारि खोन्दोनि फरायसालिफोरखौ फरायसाफोरनिफ्राय लानो गोनां दानयारि बान्थाखौ बाडायैबो 25 जौखोन्दो खम खालामनानै लानो बिथोन होदों सरकारआ। थाखोसेनिफ्राय जागायजेन्नानै थाखो 12 सिम साफ्रोमबो फरायसाफोरनि दानयारि मासुलखौ बाङायैबो 25 जौखोन्दो खम खालामनानै लानो बिथोन होदों । एरैहाय खायसे गावयारि खोन्दोनि फरायसालिफोरा गोसोबादि मासुल बांहोनाय एबा बारायनायखौ लानानै सोलिबोनाय गोबांथार दान्थे-बिदान्थेनि उनाव आसाम सरकारनि केबिनेटआ आसाम सरकारि नडै सोलोंथाय फसंथान खान्थि 2020 खौ गनायथि होयो। बे खान्थिया आबु महर मोनोब्ला राइज्योनि सिङव थानाय गासैबो गावयारि खोन्दोनि फरायसालिफोरा गोसोबादि मासुल बांहोनो हानाय नङ आरो बे आयदाखौ सरकारआनो नोजोर होगोन। बाथ्राखौ चन्द्र महन पाटवारिआ खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव सावरायनायाव दाजाबदेरो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here