• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • खुंथाय मोन्नो थाखायनो राजखान्थि दोलोफोरा बि टि सियाव नंखाय बाथ्रा बुडोः ड० अन्जलि दैमारि

October 20, 2020

खुंथाय मोन्नो थाखायनो राजखान्थि दोलोफोरा बि टि सियाव नंखाय बाथ्रा बुडोः ड० अन्जलि दैमारि

उदालगुरि, 20 अक्ट'बर: बि टि सिनि खुंथाय गोहोखौ दखल खालामनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि ड० अन्जलि दैमारिया। दिनै 31 नं भेरगाव बिटिसि परिषद बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब पटलायाव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि मावफारि मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दैमारिया बुङोदि, थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जेरैबायदि जौगानाय लाबोनो हादों बेखौ बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा नुनो मोन्दों आरो दासान्दि सुबुंनि अन्सायनायखौ दोलोआ मावगासिनो। अन्जलि दैमारिया बुडोदि, एसेल' समनि गेजेरावनो बिटिसिआव जेरैबायदि जौगानायनि महरखौ नुनो मोन्दों बेयो गासैबो हाग्रामा महिलारिनि मोजां खुंथाय सामलायनायनि थाखाय। लामा-दालांनिफ्राय जागायनानै सोलोंथायनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानायनि महरखौ राइजो-राजाफोरा नुनो मोन्दों। नाथाय बिटिसिनि खुंथायखौ हास्थायनायनि थाखाय इउपिपिएल आरो गुबुन राजखान्थि हान्जाया नंखाय बुंनानै दासान्दि बाथ्राफोरखौ सुबुंफोरनि गेजेराव फोलानो नाजादों।

Dr Anjali Daimary

बिथाङा बुङोदि, जुदि गोहो दङब्ला बिखायाव आखाय होनानै गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बुनांगौ, हाग्रामा महिलारिनि 15 बोसोर खुंथायनि समाव बिटिसियाव जेबो रोखोमनि जौगाखाङाखै होन्ना। बिथाङा गुबुन मोनसे आयदानि सायाव बुंबावोदि, ओन्सोलाव गाहायनिफ्राय खुंथाय सामलायबोनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिटिसिआव दासान्दि जौगाखांनि महरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नुनो मोन्दों । हाबाफारियाव पानेरि बिधान सभा बियाबनि एमएलए कमलि बसुमतारिआबो बाहागो लानानै बुङोदि, इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि खुंथायखौ दखल खालामनायनि थाखाय जेरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा बुजिनो आरो हमदांनो हाजोबबाय। सरकारि आवास न', सरकारि साख्रि, सेल्फ-हेल्फ ग्रुपफोरनो रांखान्थि मदत होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि नंखाय बिथांखिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ राइजो-राजा सुबुंफोरनो मुलाम्फा होनो इउपिपिएल दोलोआ बाथ्रा होनायखौ राइजो-राजाफोरा नंखाय होन्नानै बुजिनो हाबाय। 4 थि खेबनि थाखाय बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार दानो हागोनआ रोखा। हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों दैदेन्नाय आरो समान जौगानायखौ बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा अराय सम हास्थायबोदों। बिथाङा बुंबावोदि, उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 बियाबनि गेजेराव गासै बियाबफोरखौनो देरहानो हानानै बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिनगोन होन्नानै दाबि खालामो। बे मेलआव कलाइगाव बिधान सभा बियाबनि एम एल ए महेश्वर बर'आबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here