• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बेंगुराफोरनो बेसेन नाङै आइजें-आइला राननानै होदों

October 19, 2020

कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बेंगुराफोरनो बेसेन नाङै आइजें-आइला राननानै होदों

कक्राझार, 19 अक्टबरः आइ अ' सि एलनि गुवाहाटी सिलिगुरि पाइप लाइन (जि एस पि एल) आरो भारत सरकारनि समाजयारि बिजिरनाय आरो गोहो मन्थ्रि आफादनि सिङाव थानाय आर्टिफिसियेल लिम्प मेनुफेक्सारिं कपरेसननि जुथाय राङारि मदत आरो कक्राझार सरकारि फरायसालिमा आरो बिजनी फरायसालिमानि जुथाय बान्जायनायाव देहायारि खहा जानाय बेंगुरा सुबंफोरनो आइजें-आइला रान्नानै होनायनि मोनसे बेसेन नाङै बादा खुंनाय जायो। मख'जाथावदि, बे हाबाफारिनि गिबि खोलोब हिसाबै सोलिफु 2020 माइथायनि 28 फेब्रुवारीखालि देहायारि बेंगुरा जानाय नायबिजिरनायनि मोनसे एसेसमेन्ट बादा खुंनाय जादोंमोन। बे एसेसमेन्ट बादानि गेजेरजों सा 232 बेंगुराफोरखौ सिनायथिनानै सायख'नाय जादोंमोन ।

Kokrajhar Govt. College

बेनिनो बाहागो महरै शनिबारखालि कक्राझार फरायसालिमानि साखाथियाव थानाय के डि एस ए फोथाराव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। कभिड प्रटकल मानिनानै खुंनाय बे मेलआव मासिगिरि बिबान लानानै दैदेन्दोंमोन कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं ड० बन'बीना ब्रह्मआ। बे मेलआव बराय बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन फरायसालिमानिनो इसिङारि मानदान्दा सामलायग्रा बिफाननि क-अर्डिनेटर अन्जली बसुमतारिआ। कक्राझार सरकारि फरायसालिमा आरो बिजनी फरायसालिमानि गोरायुं फारियै ड० बन'बीना ब्रह्म आरो ड० बिरहासगिरि बसुमतारिमोना बे हाबाफारिनि बागै गुवारै आरो गेबेङै बिबुंथि लाखियो ।

मेलयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बि टि सिनि ओनसोलनि देहायारि खहा थायोब्लाबो बेंगुरा सुबुंफोरा मेलेमाव, साहसआव आरो सान्नाय-हनायाव एसेबो गेजेन नङा होन्नानै फोरमायथियो। बे मेलयावनो बिबुंथि लाखिबावदोंमोन आर्टिफिसियेल लिम्प मेनुपेक्सारिं कर्फरेसननि हालामारि गाहाय एस सेनगुप्ता आरो आइ अ' सि एल, जि एस पि एलनि गाहाय अपारेसनेल मेनेजार ए आर हाल्डारआ। खमैबो सा 200 सो सुबुंफोरनि बाहागो लाफैनाय बे आइजें-आइला रान्नाय बादायाव बेंगुराफोरनो बेंगुरा मुलाम्फायारिफोरनो हुइल सियार, बाइ साइकेल, खोमायाव गानग्रा खोनाहोग्रा आगजु, मेगन नुयैफोरनो स्पेसियेल स्मार्ट फन आरो स्मार्ट लावथिजों लोगोसे बायदि आइजें-आइला रान्नानै होनाय जायो। मेलनि जोबथा समाव आलासि आरो बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरनो साबायख’र बाउयो बिजनी फरायसालिमानि आइ किउ ए सिनि क-अर्डिनेटर ड० अरुप सरकारआ।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here