• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि बान्जायनायाव करना भाइरासनि सायाव सांग्रांथि मेल

September 29, 2020

कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि बान्जायनायाव करना भाइरासनि सायाव सांग्रांथि मेल

कक्राझार, 29 सेप्तेम्बरः कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि इसिङारि मानदान्दा सामलायग्रा बिफान (आइकिउएसि) आरो कक्राझार फरायसालिमानि फरायसा आफादनि जुथाय बान्जायनायाव कक्राझार सहरनि सान्जा-खोलाथिं 7 कि:मिः सो गोजानाव थानाय बान्दोगुरि गामियाव सोलिफु गिख्रंथाव कभिड-19 नि बागै राइजो-राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय 27 सेप्तेम्बर रबिबारखालि मोनसे सांग्रांथि मेल खंनाय जायो। भास्कर नार्जारिनि मासि सामलायनायाव दैदेन्नाय बे सांग्रांथि मेलाव कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लानानै कभिड-19 नि सायाव आरो बेनि सांग्रांथिनि बागै बिबुंथि लाखियो।

Kokrajhar Govt. College

लोगोसे बे सांग्रांथि मेलाव करना बेराम, बेनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो, बेराम जायोब्ला मा फाहामथायारि राहा लानांगौ बेनि सायावबो राइजो-राजाफोरनो गुवारै आरो गेबेङै मिथिहोयो। लोगोसे माक्स गान्नाय, सेनिटाइजार बाहायनाय आरो गले-गले आखाइ सुनायनि सायावबो राइजो-राजाफोरनो फोरमायथिना होयो। बे मेलाव बान्दोगुरि गामिनि गावबुराजों लोगोसे गामिनि राइजो-राजाफोर, थाराइबारि आरो खाथि-खाला गामिनि गोबां राइजो-राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन । बे मेलाव बाहागो लाफैनाय राइजो-राजाफोरनो बान्जाय आफादा माक्स आरो सांग्रांथियारि फोसाव बिलाइबो रान्नाय जायो होन्नानै कक्राझार सरकारि फरायसालिमा आइकिउएसिनि क-अर्डिनेटर अन्जालि बसुमतारिआ गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोहरदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here