• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरनो गिबि मन्थिनिफ्राय आन्थोब गथायदों

January 12, 2021

कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरनो गिबि मन्थिनिफ्राय आन्थोब गथायदों

कक्राझार, 12 जानुवारी: खौरां बिजोंनि फोथाराव गोब्राब थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो गावखौ बाउसोमानानै राइजो-राजा आरो समाजनि थाखाय सिबिथाय होनायखौ मान होनानै आसामनि गिबि मन्थिनिफ्राय 11 जानुवारिखालि कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि सरकारजों गनायजानाय खौरांगिरिफोरनो जिल्ला खुंथाय आरो फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना आन्थोब गथायो। कक्राझार प्रेस क्लाबआव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना कक्राझार जिल्लानि गासै सा 22 खौरांगिरिफोरनो 2021 गोदान बोसोरनि गिबि मन्थ्रिनि आन्थोबखौ गथायनानै होयो। बे आन्थोब एबा मुवा-बेसाद रान्नानै होनाय हाबाफारियाव बि टि सिनि सेक्रेटारि भवानी प्रसाद शर्मा, बि टि सिनि डिपुति सेक्रेटारि अनित्य कुमार ब्रह्म, बि टि सि फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि गाहाय बिफानारि अन्सुमा महिलारि, कक्राझार डि आइ पि आर अ' त्रिदिब नन्दन बरामोनहा बाहागो लादोंमोन।

Kokrajhar Press Club Falicitation Programme

चिरां जिल्लायावबो सार्किट हाउसआव खुंनाय मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ जिल्ला बेंगिरि कर्मदेब ब्रह्मआ सा 8 खौरांगिरिफोरनो आन्थोबखौ गथायनानै होयो। गिबि मन्थ्रिनिफ्राय बे आन्थोबखौ मोन्नो हानाय साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरा गोजोन्नाय आरो राइज्यो सरकारनिसिम साबायखर जासिनायजों लोगोसे बे आन्थोब होनाया थारैनो खौरांगिरिफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथाव होन्नानै फोरमायो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनो उननि समावबो बेबायदि आन्थोब होलांबाय थागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आसाम सरकारा खौरांगिरिफोरनि थाखाय गोबांथार अन्सायलु बिथांखि आजावनानै लानाय जेरै- जार्नालिस्ट मेडिकेल वेलफेयार बिथांखि, जिउ खहा जानाय खौरांगिरिनि नख'रनो रांखान्थि अन्सुंथाय होनाय, खौरांगिरि नख'रारि मुलाम्फा फान्ड, प्रेस टुर, गुडउइल मिसन, रिपाब्लिक डे जार्नालिजम एवार्ड बायदि बिथांखिफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here