• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंलांबाय

August 17, 2020

कक्राझारावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंलांबाय

कक्राझार, 16 आगस्टः राइज्योनि गुबुन गुबुन जिल्ला खुंथायफोरा फालिनाय बादिनो बिटिसिनि सदर थावनि एबा राजथावनि कक्राझाराव शनिबारखालि हादतनि 74 थि उदांस्रि सानखौ खानानै होखानाय सरकारि खान्थिनि आवथायाव खुंफुंनाय जायो। कक्राझार सहरनि गेजेरावनो थानाय कक्राझार एइसएस एन्ड एमपि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो जायगानि एमएलए एबा मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। जेराव बिटिसिनि एडमेनिस्ट्रेटर राजेश प्रसादजों लोगोसे एसपि राकेश रसनआबो लोगोसे दंफायोमोन।

समाजयारि जान्थायखौ नोजोर होनानै फालिनाय हाबाफारियाव गिबियावनो मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोयो आरो बेनि उनाव हादतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलाव-जोहोलावजो फोरखौ मान होनानै बिबार बाउजेनो। बेबायदिनो थि खालामखानाय आसाम पुलिसनि मार्स पार्टखौ नाजावनानै लायो मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गावनि होनाय बिबुंथियाव मुस्रिमा ब्रह्मआ भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै हादतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ जोनोम हादतनि थाखाय हाबा मावनो सिगांबोनो हांख्रायो। गुबुन फार्से बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआवबो 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। समाजयारि जान्थायखौ नोजोर होनानै खुंजानाय हाबाफारियाव प्रिन्सिफाल सेक्रेटारि शिद्वार्थ सिंआ फिरफिला बिरहोयो। हाबाफारियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बेबायदिनो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगा फारियै भटगाव, सेरफांगुरि, बालाजान तिनिआलि, फकिराग्राम, श्रीरामपुर, बग्रिबारि, दतमा, कसुगाव बायदि ओन्सोलफोरावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो होन्नानै मिबथिनाय जादों। 

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here