Bodosa Newspaper

December 4, 2023

एम बि बि एसआव मुंथिसन्नानै हारि आरो ओन्सोलनि गोग्गानाय लाबोदों उदालगुरिनि मुलुगमा ब्रह्मआ

Mulugma Brahma

रौता, 2डिसेम्बर: बोहैथि बोसोर 2020 माइथायाव हादरनां थाखोआव खुंनाय नेसनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) सायख’ आन्जादआव 720/391 स्कर खालामनानै बरपेटा मेडिकल कलेजआव एमबिबिएस थाखोआव मुंथिसन्नो खाबु मोननो हादों उदालगुरि जिल्लानि रौता चारियालिनि थागिबि भुपेन ब्रह्म आरो जयमुथि ब्रह्मनि नैथि फिसाजो मुलुगमा ब्रह्म (सना)आ। मख’नो गोनांदि, मुलुगमा ब्रह्मनि सिगां रौता चारियालि ओन्सोलनि रावबो बर’ फिसाया बेबादि सायख’जानानै एमबिबिएस फरायनो मोन्नाय जाथ’याखैमोन। मुलुगमानि बेबादि देरहासारनायाव ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा गोसोआव देरगानाय मोन्दों आरो बिमाइ सनिलाल ब्रह्म (Rtd Sr. DCM. NFRly) आरो बिमाइ उन्दै प्रभात ब्रह्म (सिटिआइ, सियालदाह स्टेसन) बिथांमोनहा गोसो गोर्बोनिफ्राय जुनिया साबायख’र बाउहरदों। मुलुगमा ब्रह्मआ जाफुसारथों आरो गोजों इयुन मोन्नो हाथों बेखौनो ओन्सोलनि बयबो गोसोजों हास्थायनाय फोरमायदों।

Share with your friends!

Leave a Comment