• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एम पि नब’ कमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायनि सायाव बि जे एस एमनि आफादगिरिआ जिंगा फोरमायदों

October 18, 2020

एम पि नब’ कमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायनि सायाव बि जे एस एमनि आफादगिरिआ जिंगा फोरमायदों

कक्राझार, 18 अक्टबर: बड'लेन्ड जनजाति सुरक्षा मन्स (बि जे एस एम) नि आफादगिरि आरो समाजारि मावथि जनकलाल बसुमतारिआ नंखाय एस टि सार्टिफिकेट लानानै नैथि खेबनि थाखाय कक्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि जानाय नब कुमार शरनियानि सायाव जेबो राहा लायैनि सायाव जिंगा सिनाय फोरमायदों। शनिबारखालि कक्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल हांखायनानै बसुमतारिआ एम पि नब कुमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेटखौ थाबैनो केन्सेल खालामनो एबा बोखारनानै होनो खुंथायनिसिम दाबि खालामो। बिथाङा बुङोदि, आसाम राइज्योनि सिडिउल्ड ट्राइबसआव शरनिया हारिया सोसनजायाखै।

BJSM Kokrajhar

नब कुमार शरनियाआ थगायना एसटि हारिनि मोन्थायखौ लानानै लकसभायाव नैथि खेबनि थाखाय एमपिनि मासियाव जिरायनो मोन्दों, नाथाय बेयो संबिजिरारि बेरेखा। बड'लेन्ड जनजाति सुरक्षा मन्सआ शरनियानि हेंथायै गोजौसिन बिजिरसालि आरो गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनखांबाय, नाथाय शरनियानि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट बाहायनानै ट्राइबेलनि मोन्थायखौ सेख'नानै लानायनि सायाव नायबिजिरनायनि थार बिसारखौ दिनैसिम मोनाखै। शरनियानि एसटि सार्टिफिकेट बाहायनायाव राजखान्थियारि खैसार हाबनानै दं। 

बेनिखायनो बिथांनि नंखाय एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायाव थार बिसार खालामनायनि फिन्नायखौ होयाखै। कक्राझार बियाबनिफ्राय एम पि महरै दैथायहरजादोंब्लाबो शरनियाआ दिनैसिमाव नैथि खेब बिबान सामलायदोंब्लाबो ट्राइबेल हारिनि थाखाय जौगाखांनाय आरो अन्सायलु खामानिनि सायाव सानफेराखै। बिथाङा एम पि जाजेन्नायनिफ्रायनो बि टि ए डि हालामआव हारि फारागथि खालामनानै बोखावनाय, गावजों गाव हिंसा-हिंसि, एना-एनि थासारि सोमजिहोनोसो नाजाबोबाय थादों होन्नानै जनकलाल बसुमतारिआ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बि जे पि दैदेन्नाय राइज्यो सरकारआ आसामनि मोन 6 हारिनो एस टि होनो थांखि लानायखौ बि जे एस एमनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारिआ गोख्रोङै हेंथा होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here