• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • उदालगुरि जिल्ला गथ’सा रैखाथि आफादनि बान्जायनायाव मुलुगनां गथ’ खांनाय दाननि सोमोन्दोयाव सांग्रांथियारि मेल

November 28, 2020

उदालगुरि जिल्ला गथ’सा रैखाथि आफादनि बान्जायनायाव मुलुगनां गथ’ खांनाय दाननि सोमोन्दोयाव सांग्रांथियारि मेल

उदालगुरि, 28 नभेम्बर : थैजों सोमोन्दो थानाय बिमा बिफानिफ्राय गावस्रानानै थानांनाय गथ'साखौ थार गथ'सा हिसाबै गोदान बिमा-बिफाफोरा गोबां समाव खांबोदोब्लाबो आयेन बादियै गथ'साया माब्लाबा रैखाथि मोनैखौ नुनो मोननाय जायो। बे थांखिजोंनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सांग्रांथि खालामनाय आरो मिथिहोनायजों शुक्रबारखालि उदालगुरि देहा मिरुनि जथुमग्रा खथायाव उदालगुरि जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि बान्जायनायाव मुलुगनां गथ' खांनाय दाननि सोमोन्दै मोनसे सांग्रांथियारि मेलखौ खुंनाय जायो।

Child Protection

सा 100 निबो बांसिन आसा मावफारि आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव जानाय बे सांग्रांथियारि मेलआव उदालगुरि जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि बोसोनगिरि जयन्त ब्रह्मआ बिबुंथिनि सिगाङाव आयेन बेरेखायै गथ' खांनाय, 2015 आयेनारि खान्थि, गथ'सानि रैखाथियारि आयेन आरो फिसा खांनाय बायदि बिथिंनि सोमोन्दोआव गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। उदालगुरि जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि बिबानगिरि गौतम सहरियाआ मेलखौ जागायजेननानै गावनि बराय बिबुंथिनि सिगाङाव बुङोदि आयेन बेरेखायै गथ' खांनाया गथ'सा फालांगि बादि मोनसे दायगोनां हाबा। जायनि थाखाय 3 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा आरो 1 लाख रां जुरिमाना होनो गोनां जानो हागौ होननानै बुङो ।

फारसेथिं बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो ड० दिपांकर ठाकुरिया, ड० राग मोसाहारि, एम आर डि एस एन जि अनि आफादगिरि मिलन दास, उदालगुरि जिल्ला जुभिनेल जास्तिस बर्डनि सोद्रोमा ललित डेका, सहदेब गौतम, रबिन डेका, अलकेस शर्मा, सि डब्लिउ सिनि मावफारि बेरलिका बसुमतारी, बुद्ध बसुमतारी आरो जिल्ला चाइल्डलाइननि सामलायगिरि ललित बर', भुमिता बसुमतारी, कअर्डिनेटर रश्मि बरगयारी, मावफारिया अरुप बर'आबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here