Bodosa Newspaper

April 22, 2024

उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों

बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोल उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया आबुङै लुफुंजानायनि उनावबो जुनाद फाहामगिरि एबा चकिदार थिसनजायैनि जाहोनाव गोलाव समनिफ्राय हाग्रा-बंग्रा साग्लोबजानानै भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों।

मखनो गोनिंद 62 नं बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय उत्तरकुसि जुनाद फाहामसालिखौ थांनाय 2015 माइथायावनो लुफुंनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिफानारि बिबानगिरिआ सासेबो फाहामगिरि थिसनाखैसै।

ओन्सोलनि राइजो-राजा अजद होनाय बादिब्ला बे आयदाखौ लानानै बिफानारि बिबानगिरि आरो राजखान्थियारि सुबुं थान्दैफोरजों गोबां खेब खावलायहरदोंब्लाबो जेबो गाहाम फिथाय मोननो हायाखै। जाउनाव जुनाद फाहामथायनि थाखाय ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा 3-4 किलिमटार गोजानाव थानाय गुबुन जुनाद फाहामसालियाव हान्थिनो गोनां जाबोदों।

Share with your friends!

Leave a Comment