• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • इशान्त शर्माया अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख’जानायाव गोजोन्नाय फोरमायदों

August 26, 2020

इशान्त शर्माया अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख’जानायाव गोजोन्नाय फोरमायदों

गोदान दिल्ली, 25 आगस्ट: दासान्दि भारतनि क्रिकेट हान्जायाव मिजिंथिजानाय गोख्रों बलार इशान्त शर्मानि मुंखौ सोलिफु बोसोरनि अर्जुन बान्थानि थाखाय फारिलाइयाव सायख'दों। हादतनि गुबुन मोनसे गेलेमुनि माननि बान्था अर्जुन एवार्डनि थाखाय सायख'जानायाव गेलेगिरि इशान्त शर्माया गोजोन्नाय फोरमायनानै बुङोदि, थांनाय 13 बोसोरनि मुलुगनां क्रिकेट केरियारआव बेयो मोनसे गोब्राब नाजाथाबनायनि फिथाइ जादों।

बान्था आजावनो हागोनखौ लानानै गेलेगिरिआ गोजोन्नाय फोरमायना बुंबावोदि, बे माननि बान्थाया आंनि गेलेनायखौ फैगौ समाव साबसिन खालामनो थुलुंगाखां होगोन। मख'जाथावदि, थांनाय 2014 नि इंलेण्डनि हायाव गेलेनाय क्रिकेट सिरिजआव इशान्त शर्माया हान्जानि जानानै इंलेण्डनि हेंथायै गोख्रों बलिं खालामनो हानायजों आरो बिनि उइकेट लानो हानायाव भारतनि हान्जाया देरहानानै गोदान जारिमिन खालामनो हादोंमोन।

बेफोर जाफुंसारजों इशान्त शर्माया बे बोसोरनि अर्जुन बान्थायाव सायख'जानायजों सोलिफु बोसोरनि फैगौ 29 आगस्टखालि नेसनेल स्पर्टस साननि हाबाफारिआव इशान्त शर्माजों लोगोसे हादरनि सा 28 गेलेगिरिफोराबो हादतगिरिनि आखाइनिफ्राय बे माननि बान्थाखौ आजावगोन। बिसिसिआइआ टुइटारनि गेजेरजों अर्जुन बान्थानि थाखाय इशान्त शर्मानिसिम साबायख'र बाउहरनाय मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बुङोदि, गेलेगिरिनि बान्थाखौ आजावनो हानायाव बर्डआ थोजासे गोजोन्नाय मोन्दों।

फार्सेथिं इशान्त शर्माया दासान्दि गुबुन हादरआव आइपिएल गेलेनो थाखाय दावबायलांनायजों फैगौ 29 आगस्टखालि राष्ट्रपति भवनआव हादतगिरि रामनाथ कबिन्दनि आखाइनिफ्राय बिसि प्रतिमाया बान्थाखौ आजावगोन । इशान्त शर्माया अर्जुन बान्थाखौ आजावनो हागोननि खुसिजों बे बान्थाखौ गावनि नख'रनि गोग्गाथावना होन्नानै बुङो।

मख'नो गोनांदि, इशान्त शर्माजों लोगोसे आइजो क्रिकेटार डिप्टि शर्मायाबो अर्जुन बान्थायाव सायख'जादों। फार्सेथिं भारतनि क्रिकेट हान्जानि लेङाइ केप्तेन रहित शर्माया देरसिन गेलेमु बान्था खेल रत्नखौ आजावदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here