• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • इउ पि पि एल, जि एस पिआ फेक्टर नडा, बि जे पिआसो फेक्टर जागोनः हाग्रामा

November 10, 2020

इउ पि पि एल, जि एस पिआ फेक्टर नडा, बि जे पिआसो फेक्टर जागोनः हाग्रामा

कक्राझार, 10 नभेम्बरः कक्राझार सहरनि साहा फार्से श्यामगावआव थानाय आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव समबारखालि बारग' एन डि एफ बिनि मोनब्रैबो हान्जानि दैदेनगिरि आरो केडारफोरनि मोनसे सावराय मेल जानानै थाङो। बे सावराय मेलआव बारग' एन डि एफ बि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन, सरकारनिफ्राय मोन्नांगौ अन्सुंथायनि मोन्थायफोर, एन डि एफ बिफोरनि केस फोजोबनायखौ लाफानानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावराय मेलयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बि पि एफनि आफादगिरि आरो बि टि सिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ।

मेलआव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव हाग्रामा महिलारिआ बारग' एन डि एफ बि केडारफोरनि मोन्नांगौ अन्सुंथाय आरो रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि राहा लागोन होन्नानै खोथा होयो। बेबादिनो बारग' एन डि एफ बि केडार, दैदेनगिरि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव माखासे सोंनाय-फिन्नाय आरो सावरायनायलायनि गेजेरजों खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख'थियाव बे मेलआव बाहागो लाफैनाय गासै केडारफोरा बि पि एफ हान्जाखौ उदाङै हेफाजाब होनो थाखाय थांखि लानाय जायो। एरैहाय मेल जोबनायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख'थियाव इउ पि पि एल आरो जि एस पिआ बि पि एफनि थाखाय पेक्टर नङा। बि जे पिआसो बि पि एफनि थाखाय पेक्टर जागोन । 

BPF President, Hagrama Mohilary

थेवब्लाबो बि जे पिआ बि पि एफखौ फेजेन्नो हानाय आरो बि टि सियाव सरकार दानो हानायनि गोहो गया। बिथाङा बुंबावोदि, दासान्दि खौरां बिजोंफोराव बि जे पिनि दैदेनगिरिफोरा बि पि एफनि सायाव सोंखारिनाय आरो गाग्लोबनाय बाथ्रा बुंथिबाय थादोंब्लाबो नाथाय सैथो नङा। बि पि एफ आरो बि जे पिनि गेजेराव इसिङारि सोमोन्दो दं। बिसायख’थिनि समाव बि जे पिया बि पि एफखौ सोंखारिगोन आरो बि पि एफआबो बि जे पिखौ सोंखारिगोन। नाथाय बेयो सा साज्रांल'।

गुबैयै हिमन्त बिश्व शर्माजों आंजों बुजा-बुजि सोमोन्दो दं होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ बुंबावो। दासान्दि बि पि एफआ बर'नि अनगायै बि टि सिनि गासै हारिफोर जेरै- नेपालि, आदिबाशि, राजबंशि, मुसलमान बायदि हारिफोरजों सावरायगासिनो आरो बिसोर हारिफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि सायाव सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो। बे हिसाबै गासै हारिनि सुबुंफोरानो बिसायख'थियाव बि पि एफ हान्जाखौ हेफाजाब खालामनो सिगांबोदों होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here