• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम-मिजराम सिमना थासारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिआ बिबानगिरिफोरजों सावरायदों

November 8, 2020

आसाम-मिजराम सिमना थासारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिआ बिबानगिरिफोरजों सावरायदों

दिसपुर, 8 नभेम्बर: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बावैसो सानफोर सिगां आसाम-मिजराम सिमना ओन्सोलाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि थासारिखौ लानानै मिरुनि नख'र मन्थ्रि अमित शाहजों टेलिफनआव सावरायदों। बे सावरायनायाव गिबि मन्थ्रि सनवालआ थासारिखौ दबथायनो थाखाय आसाम सरकारनि राहा लानायखौ फोरमायथिहरनायजों लोगोसे सिमना ओन्सोलाव अराय समनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थासारि लाखिनायाव आसाम सरकारखौ नांगौबादि मिरु सरकारनिफ्राय हेफाजाब हरनो थाखाय नख'र मन्थ्रि अमित शाहखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि सनवालआ शनिबारखालि जनता भवनआव थानाय गावनि सावराय नब्लाङाव आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि थासारिनि सायाव मोनसे गोनांथार मेल जथुमनाय जालाङो।

CM Meet on ASSAM-MIZORAM border dispute 1

 बे मेलआव सिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, गिबि मन्थ्रि उफ्रा सिफ सेक्रेटारि पवन बरठाकुर, एडिजिपि (ल' एन्ड अर्डार) जि पि सिं, नख'र बिफाननि कमिसनार आरो सेक्रेटारि जिडि तृपाठिमोनजों लोगोसे गुबुन गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा दंफायोमोन। मेलआव गिबि मन्थ्रि सनवालआ आसाम-मिजराम सिमना ओन्सोलनि थासारिखौ सुग्लाय होनानै अराय समनि थाखाय गोजोन थासारि लाखिनायाव नांगौ रोखोमनि राहा लानो थाखाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here