• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम-मिजराम सिमना थासारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिआ बिबानगिरिफोरजों सावरायदों

November 8, 2020

आसाम-मिजराम सिमना थासारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिआ बिबानगिरिफोरजों सावरायदों

दिसपुर, 8 नभेम्बर: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बावैसो सानफोर सिगां आसाम-मिजराम सिमना ओन्सोलाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि थासारिखौ लानानै मिरुनि नख'र मन्थ्रि अमित शाहजों टेलिफनआव सावरायदों। बे सावरायनायाव गिबि मन्थ्रि सनवालआ थासारिखौ दबथायनो थाखाय आसाम सरकारनि राहा लानायखौ फोरमायथिहरनायजों लोगोसे सिमना ओन्सोलाव अराय समनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थासारि लाखिनायाव आसाम सरकारखौ नांगौबादि मिरु सरकारनिफ्राय हेफाजाब हरनो थाखाय नख'र मन्थ्रि अमित शाहखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि सनवालआ शनिबारखालि जनता भवनआव थानाय गावनि सावराय नब्लाङाव आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि थासारिनि सायाव मोनसे गोनांथार मेल जथुमनाय जालाङो।

CM Meet on ASSAM-MIZORAM border dispute 1

 बे मेलआव सिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, गिबि मन्थ्रि उफ्रा सिफ सेक्रेटारि पवन बरठाकुर, एडिजिपि (ल' एन्ड अर्डार) जि पि सिं, नख'र बिफाननि कमिसनार आरो सेक्रेटारि जिडि तृपाठिमोनजों लोगोसे गुबुन गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा दंफायोमोन। मेलआव गिबि मन्थ्रि सनवालआ आसाम-मिजराम सिमना ओन्सोलनि थासारिखौ सुग्लाय होनानै अराय समनि थाखाय गोजोन थासारि लाखिनायाव नांगौ रोखोमनि राहा लानो थाखाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here