• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

October 28, 2022

आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

काजलगाव, 28 अक्टबरः चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगावनि पेरेद ग्राउन्डआव दिनै आसाम माइक्र फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि नैथि खोलोबनि गेजेरजों गासै सा 963 मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव गासै सा 500 मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथायनि चेकखौ गथायनानै होयो।

बे हाबाफारियाव राइज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रय, चिरां जिल्ला बेंगिरि पि भिजया भास्कर रेद्दि मोनहा नुजाथिनानै मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि अनसुंथायनि चेकखौ रान्नानै होयो।

रांखान्थियारि अनसुंथायनि चेक गथायनानै गावनि बिबुंथियाव मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ बुङोदि, गोबां आजोफोरा गावयारि महरै एबा गाव गसंथा हान्जा दानानै बेंकनिफ्राय लन लानानै गुबुन गुबुन खामानि एबा फालांगियाव नांथाबदोंमोन।

नाथाय करनानि समाव रांखान्थियारि थासारिया गाज्रि जालांनायनि जाउनाव लन लाग्रा आइजोफोरा लनखौ लुखनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आसाम सरकारा लन लानानै सुखबोबाय थानाय आजोफोरखौ फालांगि खालामनो थुलुंगाखां होनो थाखाय बिथांखि लादोंमोन। बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो आइजोफोरनो एक्कालिन महरै 25 रोजा रांनि रांखान्थियारि अनसुंथाय होनाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here