• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिस्वजित रायआ हान्जा नागारबाय

November 18, 2020

आसाम प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिस्वजित रायआ हान्जा नागारबाय

गवाहाटी, 18 नभेम्बर: आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (एपिसिसि) नि गाहाय नेहाथारि बिस्वजित रायआ हान्जा नागारबाय। अदेबानि कंग्रेस हान्जाया बावैसो सिगां 13 नभेम्बरआव कक्राझारनि सालाकाटिआव खुंनाय बिजेपिनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रन्जित दासमोनजों मोनसे जौस्राङावनो जयै जिरायनाय नुनो मोन्नायनि उनाव कंग्रेसआ मोनसे नटिस दैथायहरनायनि उनाव बिस्वजित रायआ बे थांखिखौ लादों। बिथां रयआ गावनि बिबुंथियाव बुंदोंदि, कच राजबंशि हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै होगोननि मिजिं लानानैसो आं कंग्रेसआव हाबदोंमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव कंग्रेसआ कच राजबंशि हारिनि थाखाय जेबोखौनो मावनो हायासै ।

Biswajit Ray

कंग्रेसआव माखासे बोसोर सम थानानै आं बे हान्जानि गुदुं-गुसु आरो गासै बाथ्राफोरखौनो मिबथिजोबनो हादों आरो बिसोरनि खामानि मावनो लानाय थांखिफोरा साबजाथाव नङा। बिथाङा दाजाबनानै बुंबावदोंदि, 2021 नि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ एआइइउडिएफजों लोगो जानाया आंनि थाखाय गनायथाव नङा। एआइइउडिएफआ जुदि मोनसे हारि नङामोनब्ला कंग्रेसआ बे हान्जाजों लोगो जाहैनो नाङामोन । बेराफार्से बिजेपि सरकारआ सरासन्स्रा राइजोराजाफोरनि थाखाय जौगालु हाबा मावबोनायखौ बाख्नायनानै बुंबावोदि, बिजेपि दैदेन्नाय आसाम सरकारआ कमतापुर अटनमास काउन्सिलजों लोगोसे कच राजबंशि हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों होन्नानै मख'बावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here