• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम पुलिसनि एसआइ साख्रि थिसन्थाय खेलेंखारिनि गाहाय दायनिगिरि पि. के. दत्तखौ खानो हाबाय

October 7, 2020

आसाम पुलिसनि एसआइ साख्रि थिसन्थाय खेलेंखारिनि गाहाय दायनिगिरि पि. के. दत्तखौ खानो हाबाय

गुवाहाटी, 7 अक्ट'बरः आसाम पुलिस बिफाननि एसआइ मासिनि साख्रि थिसन्थायाव सोमजिनाय खेलेंखारिनि गाहाय दायनिगिरि आसाम पुलिसनि बारग' डिआइजि पिके दत्तखौ मंगलबारखालि नेपालआव खानो हायो। मोनसे रोखा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला पुलिस आरो सिआइडिनि मोनसे जर'खा हान्जाया पि. के. दत्तखौ भारत-नेपाल सिमना काकरभितानिफ्राय खानो हादों। खानो मोन्नायनि उनाव गाहाय दायनिगिरि पि. के. दत्तखौ नेपालनिफ्राय थोंजोङै आसाम फारसे लानानै फैयो। मख'नाय जायोदि, थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 20 अक्ट'खालि खुंजानाय आसाम पुलिसनि एसआइ साख्रि थिसन्थाय आन्जादनि सोंथि बिलाइआ आइन रेखायै आनजादनि सिगां बाइजोयाव ओंखारदोंमोन। आनजादनि सिगां सोंथि बिलाइआ बाइजोयाव ओंखारनायाव आनजादखौ हरखाबै दानगारनाय जादोंमोन । बेराफारसे, बे सोंथि बिलाइ गोसारनायनि सायाव माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा लोब्बा थानायनि फोरमानआ नुजानायनि जाउनाव बे गेनाखान्थिनिनि सायाव संदान्नाया गोख्रों जादोंमोन।

PK Dutta arrest

बेराफारसे, बे गेनाखान्थिनि गाहाय दायनिगिरि आसाम पुलिसनि बारग' डि आइ जि पि. के. दत्तआ थांनाय माखासे सानफोर सिगांनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन। राइज्यो नाङैनो गोबां नोगोरारि आरो राइजो-राजाफोरा नारसिन्नायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि बिथोन होनाय बायदियै गोख्रों संदान्नाय आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोबथा बुब्लियाव बे गेनाखान्थिनि गाहाय दायनिगिरि पि के दत्तखौ खानायाव जाफुंसारनो हायो। मख'नो गोनांदि, दासिमाव बे एस आइ साख्रि थिसन्थाय गेनाखान्थिजों लोब्बा थानाय सा 33 सुबुंफोरखौ खानो हाखांबाय।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here