• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसामनि काजिरडा पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय खुलिफिनबाय

October 21, 2020

आसामनि काजिरडा पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय खुलिफिनबाय

दिसपुर, 21 अक्ट'बर: आसामनि काजिरङा पार्कआ दिनैनिफ्राय गोदानै दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनबाय । मख'नो गोनांदि, करना भाइरासनि जाहोनाव पार्कखौ गोबाव समनिफ्राय बन्द' खालामनानै दोन्दोंमोन। दिनै खुलिनाय बे पार्कआव थांनो थाखाय माखासे होबथानायबो जादों। काजिरङा नेसनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भनि बिथोनगिरिया फोरमायदोंदि, पार्कखौ खुलिनो थाखाय गावसोर गोनांथार बेबस्थाफोरखौ खालामदों ।

Kaziranga National Park Reopen

 बे बोसोराव सरासनस्रा नेमखान्थिजों लोगोसे करनानि फ्रटकलखौबो सोलिहोगोन। फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय इलिफेन्ट साफारि खालामनो हागोन । मख'नो गोनांदि, करनानि जाहोनाव थांनाय 7 दाननिफ्राय बे पार्कआ बन्द' जानानै दङमोन। दिनै खुलिनाय बे पार्कनि थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो राइज्योनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल सुक्लबैद्यआ पार्कनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here