• Home
  • /
  • International
  • /
  • आमेरिकायाव करना इनफेक्सन जानाया 1.1 कौटिनि बांसिन जाबाय

November 16, 2020

आमेरिकायाव करना इनफेक्सन जानाया 1.1 कौटिनि बांसिन जाबाय

वासिंटन, 16 नभेम्बर : आमेरिकायाव कभिड-19 नि केसआ 1.1 कौटिनिफ्राय बांसिन जानायनि उनाव आथिखालाव माखासे राइज्योफोरा इनफेक्सन गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोदानै हाबाफारि मावनो नाजादों। करना भाइरास केसखौ 1 सप्ताहनि गेजेराव 10 लाख मोन्नाय जादों। वासिंटन आरो गुबुन गुबुन माखासे राइज्योफोर बादि मिशिगनआबो इनफेक्सन गोसारनायखौ होबथानो थाखाय थांखि लादों।

US Corona

मिशिगननि गभर्नर ग्रेचेन बिहिटमार खुंथाया थांनाय रबिबाराव हाइस्कुल, कलेज, रेस्टुरेन्ट आरो खेला गेलेनायखौ बन्द खालामनोबो बिथोन होदों। बिथोन होनायनि गेजेरजों सावथुन दिन्थिनायखौबो बन्द खालामनाय जागोन आरो जिमआव थुबुरै ब्याम खालाम होनाय जानाय नङा। बे गोदान नेमखान्थिआ 3 सप्ताहसिम गोहोम गोनां जागोन । बेनि सिगां वासिंटननि गर्भनर जे इन्सलीआ फालांगि आरो समाजयारि लोगो हमलायनायखौ गोदानै होबथानो बाथ्रा फोसावदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here