Bodosa Newspaper

July 22, 2024

आजिरा लानाय ए सि एस मावख’गिरि अजित ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय

ACS Ajit Brahma1

कक्राझार, 6नभेम्बरः सासे मख’जाथाव समाज सिबियारि आरो आजिरा लानाय एसिए मावख’गिरि थामहिनबा कक्राझार जिल्लानि बारग’ लोगो जिल्ला बेंगिरि अजित कुमार ब्रह्मआ बृहस्पतिबारलि फुंनि समाव बरपेटा मेडिकल कलेजयाव जोबथा हां बोयो। मिथिनाय बादिब्ला रुंसारि ब्रह्मआ थांनाय 22 अक्टबरनिफ्रायनो करना पजिटिभ मोन्नायनि उनाव बरपेटा मेडिकल कलेजआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय बिथांनि देहा हालोदआ मोजाङाव फैफिनैयाव जोबथा बुब्लियाव 68 बोसोर बैसोयाव रुंसारि जायो। बिथाङा कक्राझार सहरनि बागानसालिनि थागिबिमोन। मख’जाथावदि, रुंसारि ब्रह्मआ गावनि थांना थानाय समाव साख्रिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनावबो दुलाराय ब्रह्म धर्म समाजखौ लाफानानै गुबुन गोबां समाजयारि हाबा-हुखाजोंबो खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव  गोबां बर’ आफादफोर, फरायसा आफाद आरो राजखान्थि हान्जाफोरा गोथौयै दुखु मोन्नाय फोरमायदों। मोनाबिलि समाव कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियावबो जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकन आरो जिल्ला खुंथायनि माखासे मावख’गिरिफोरनि बाहागो लानायाव रुंसारि ब्रह्मनि गोजोन जिउमानि थाखाय दान्दिसे सम अबंलावरिनाव आर’ज गाबनाय हाबाफारि बान्जायनाय जायो।

Share with your friends!

Leave a Comment