• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आइजोनि सायाव अगेन हाबा मावनाय उफ्रा जिल्ला खुंगिरि देबेश्वर बराखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौः एबसु

December 5, 2020

आइजोनि सायाव अगेन हाबा मावनाय उफ्रा जिल्ला खुंगिरि देबेश्वर बराखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौः एबसु

कक्राझार, 5 डिसेम्बर: थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार जिल्लानि सदर सहर वार्ड नं 4 नि थागिबि एबा सासे बर' आइजोनि सायाव अगेन हाबा मावनाय कक्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि देबेश्वर बरानि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादआ। हा-हुनि खामानि लानानै खौरां लानो फैनाय बर' आइजोनि सायाव अगेन हाबा मावनाय एबा देहायारि जर-जुलुमै सोमोन्दो लाखिनो नाजानाय उफ्रा जिल्ला बेंगिरि देबेश्वर बरानि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारियो।

ABSU

4 डिसेम्बरखालि कक्राझार सदर सहरनि बागानसालियाव थानाय बड'फा हाउसआव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलआव मिरु एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारिआ बुङोदि, बेबायदि अगेन जाथायजों लोब्बा थानाय देबेश्वर बराखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होन्नानै खुंथायनिसिम दाबि दैखाङो । खौरागिरि मेलआव रंगिना बरगयारिआ बुंबावोदि, सरकारा आइजोफोरखौ रैखाथि होनांगौ होन्नानै गोख्रों आइन खालामसेयावबो दिनैसिम आइजोफोरा उदाङै ओंखारनो हायाखै।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here