• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख’जानाय लाभलिना, मिराबाइ सानुखौ नर्थ-इस्ट इउनाइटेड एफसिआ साबायख’र होदों

August 21, 2020

अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख’जानाय लाभलिना, मिराबाइ सानुखौ नर्थ-इस्ट इउनाइटेड एफसिआ साबायख’र होदों

गुवाहाटी, 20 आगस्ट: इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै आइ एस एलनि हान्जा नर्थ-इस्ट इउनाइटेड एफ सिआ बे बोसोरनि अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जानाय आसामनि गोख्रों बक्सार लाभलिना बरगहाइ आरो मनिपुरनि वेट लिफ्टार मिराबाइ सानुखौ साबायख'र जासिदों । सा-सान्जानि सानै गेलेगिरिआ हादरनि गुबुन मोनसे देरसिन गेलेमु माननि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय सा 29 गेलेगिरिफोरनि फारिलाइयाव जायगा लानो हादों। मिरु सरकारनि गेलेमु बिफाननि आवथायाव दाफुंजानाय सेलेक्सन कमिटिआ लाभलिना आरो मिराबाइ सानुनि मुंखौ अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'नाय जाबाय। आसामनि सा 5 गेलेगिरिफोरा दासिम हादरनि गुबुन मोनसे देरसिन अर्जुन बान्थाखौ आजावनो हानायाव जाफुंसारदों। बेनि सिगां बागेस्वर बरुवा, मनालिसा बरुवा मेहता, जयन्त तालुकदार, शिब थापा आरो हिमा दासआ अर्जुन बान्थाखौ मोन्नो हाखांबाय। दुलाराय आसाम बक्सिं गौथुमजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमु आफाद आरो गेलेगिरिफोराबो अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जानाय लाभलिना बरगहाइनिसिम गोजोन्नाय फोरमायना साबायख'र जासिहरदों। मख'नो गोनांदि, लाभलिना बरगहाइआ फैगौ बोसोराव जापाननि राजथावनि टकिय सहरआव खुंजानो गोनां अलिम्पिक गेम्सनि थाखायबो बक्सिं गेलेनायाव क्वालिफाइड जानो हाखाबाय।

Share with your friends!

Related Posts

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here