• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • अदालगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा।

October 28, 2022

अदालगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा।

उदालगुरि, 28 अक्टबरः सोलिफु दाननि थांनाय 20 अक्ट’खालि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं भुटियासां ओन्सोलाव भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै गामिफारसे हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरआ दुखुनांथाव महरै जिउखौ खोमानांदोंमोन।

बे बायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि साहा बागान साखाथिनि गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरखौ जिउ गोमानाय थासारियाव बोखांनो हायो। मैदेरा मा जाहोननि थाखाय जिउ गोमादों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोन्नाय जायाखै।

हाग्रानि मैदेरनि बेबायदि जिउ खहा जाबाय थानाया ओन्सोलनि राइजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। ओन्सोलनि लाट गावबुरा गंगा प्रसाद शर्माआ बेबायदि जाथाय सोमजिनायखौ होबथानायनि राहा लानो बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here