• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैयाः कृषक मुक्टि

September 12, 2020

अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैयाः कृषक मुक्टि

गुवाहाटी, 12 सेप्तेम्बर: कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ शुक्रबारखालि बुंनाय बायदिब्ला कृषक मुक्टि संग्राम समितिआ आफादनि बोसोनगिरि अखिल गगैखौ फैगौ 2021 माइथायनि जानो गोनां आइन आफाद बिसायख'थियाव गिबि मन्थ्रि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैया। कृषक मुक्टि संग्राम समिटिनि आफादगिरि भास्क डि सइकियाआ बुंनाय बायदिब्ला अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि जेबो थांखि लायाखै।

Akhil Gogoi (1)

खैफोदनि बे बुब्लियाव जोंनि गावबा-गाव सार्थखौ जों नागारलायनांगोन। बेखायनो गासैबो ओन्सोलारि राजखान्थि हान्जा, गुबुन गुबुन हारि-माहारि, थागिबि ट्राइबेल माहारिनि दोलो आफादफोरखौ आसामनि सुबुंफोरनि गेदेरथार सार्थआव खौसे जानो खावलायबावो। कृषक मुक्टिनि फारसेनिफ्राय बे बिबुंथिया सोराङाव फैयो आसाम जातियता बादि युब सात्र परिषदनि गाहाय नेहाथारि पलास सांमाइआ जेब्ला बे आयदाखौ लानानै बिबुंथि होदोंमोन। थांनाय बृहस्पतिबारखालि सांमाइया कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ सोरबा सासेखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनो हागोन ना हाया बेनि सायाव सोंथि दिखांदोंमोन।

बेजों लोगोसे मुनि पलास सांमाया खौसे जानो लानाय राहाखौ कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ गोहोमथि खोख्लैनो नाजानायनि अजद लाबोदोंमोन। बेनि फिन्नायाव सइकियाआ बुंनाय बायदिब्ला बिजेपि दैदेन्नाय सरकारखौ होबथानो आरो आसामनि राइजो-राजाफोरनि सार्थनि थाखाय जों बयबो खौसे जानो हानांगोन। बयबो खौसे गसंथेनायाल'नो बिजेपि दोलोखौ फेजेन्नो हानायनि मोनसेल' राहा होन्नानै बिथाङा बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here