• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • 492 बोसोरनि उनाव राम मन्दिरनि लांगोनायाव जोंगा मागायै दिवालीखौ फालिनाय जागोन

November 2, 2020

492 बोसोरनि उनाव राम मन्दिरनि लांगोनायाव जोंगा मागायै दिवालीखौ फालिनाय जागोन

अयध्या, 2 नभेम्बर: उत्तर प्रदेशनि अयध्याआव श्रीराम मन्दिरखौ बानायनाय हाबाफारिआ जागायबाय आरो बे मन्दिरआ गासै 3 बोसोरनि गेजेराव थियारि जागोन। बेनि गेजेरजों अयध्याआव दिवालीखौ जरखा महरै फालिनायनि थियारि खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बे खेबाव अरायथा नङै मन्दिरआव फजनाय रामलालानि दरखङावबो आलारि बाथि सावनाय जागोन आरो गासै अयध्याआन गासै 5.51 लाख आलारि बाथि सावनाय जागोन । मख'नो गोनांदि, 492 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गाजागोमजायै दिवाली खुंनाया रामनि जोनोम जायगानि लांगोनायाव जागोन। बेजों लोगोसेनो अरायथा नङै मन्दिराव रामलालानि दरखंआव आलारि बाथिनि सोरांजों जोंब्लावगोन। बेनि सिगाङाव लांगोनायाव खान्थिबादियै दिवालीखौ फालिनाय जादोंमोन आरो पुजारिफोराल' जेवारिखौ सावनो हायोमोन।

 अदेबानि दिवालीनि समाव रामलालानि अरायथा नङै मन्दिराव जर'खा फुजाखौ होनाय जागोन। बे खेबावबो गोदान रेकर्ड खालामनो थियारि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय गासै अयध्याआव 5 लाख 51 रोजा आलारि बाथि सावगोन। बे समाव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि यगी आदित्यनाथआ 13 नभेम्बर खालि अयध्याआव बाहागो लागोन।
Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here