• Home
  • /
  • National
  • /
  • रेलवेया उखुन्दै उदां ट्रेन बानायनो थांखि लादों

August 28, 2020

रेलवेया उखुन्दै उदां ट्रेन बानायनो थांखि लादों

गोदान दिल्ली, 27 आगस्ट: भारतीय रेल मन्थ्रि पीयुष गयेलआ बुंदों, भारतीय रेलवेआ 2030 सिमाव कार्बन ओखारनायखौ जिर' खालामनो थांखि लादों आरो बेनि सायाव खामानि मावगासिनो। भारतीय रेलवेआ बोसोराव 200 कौटि दावबायारिफोरखौ बिसोरनि थांखिसिम सौहैहोयो आरो 120 कौटि टन मुवा-बेसाद रोगायो। भारतीय रेलवेआ कार्बन ओंखारनायखौ लाथिख' एबा गैया खालामनो थांखि लानाय आरो हाबा मावनाय मुलुगनि गिबि आरो मोनसेल' सार्भिस प्रभाइडार जागोन।

मख'जाथावदि भारतीय रेलवेआ मुलुगनि ब्रैथि देरसिन रेलवे। भारतीय रेलवेआ 67,368 कि:मिः गोलाव ट्रेक दं आरो गासै 7,300 स्टेसन दं। नीति आयगनि बादिब्ला, 2014 आव भारतीय रेलवेआ 6.84 मिलियन टन कार्बन ओंखार होदोंमोन। पीयुष गयेलआ बुंदों, 2023 नि डिसेम्बर सिमाव भारतीय रेलवेआ फुरायै मोब्लिबजों खारगोन भारतीय रेलवेआ मुलुगनि मोनसेल' फुरायै डिजेल फ्रि रेलवे जागोन।

 पीयुष गयेलनि बादिब्ला भारतीय रेलवेनियाव थानाय हायाव 20 मेगावाटसिम सलार इनार्जी दिहुन्नाय जागोन। बेनि थाखाय भारतआव बानायनाय सलार पेनेलफोरखौ बाहायनाय जागोन। जर'खाफोरनि बादिब्ला भारतीय रेलवेआ फुरायै मोब्लिबजों खारनायनि जाहोनाव ट्रेनफोरनि जौसे जौखोन्दो खारथायखौ बांहोनायाव मदत मोनगोन।
Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

हादतनि गोबां राइज्योफोराव बार्ड फ्लुआ गिथावनायै गोसारदों

हादतनि गोबां राइज्योफोराव बार्ड फ्लुआ गिथावनायै गोसारदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here