• Home
  • /
  • National
  • /
  • मोन 56 बिधान सभा मासिफोरनि उफ्रा बिसायखथिखौ फोसावबाय

September 30, 2020

मोन 56 बिधान सभा मासिफोरनि उफ्रा बिसायखथिखौ फोसावबाय

गोदान दिल्ली, 30 सेप्तेम्बरः बिसायख'थि आयगआ मध्य प्रदेश, गुजराट, उरिष्या, नागालेण्ड, मनिपुरजों लोगोसे माखासे राइज्योफोरनि गासै मोन 56 बिधान सभा मासिफोरनि आरो मोनसे लकसभा मासिनि बिसायख'थिनि अक्टखौ फोसावबाय। बे बिसायख'थिआ 3 निफ्राय 7 नभेम्बरसिमाव जागोन आरो 10 नभेम्बरआव सान्नाय जागोन। अदेबानि बिसायख'थि आयगआ थांखि लादोंदि, आसाम, केरेला, तामिलनाडु आरो सोनाब बंगनि गासै मोन 7 मासिफोरनि बिसायख'थिखौ खुंनाय नङा। बिहारनि लकसभानि मोनसे मासि बाल्मिकी नगरनि बिसायख'थिआ 7 नभेम्बरआव जागोन। बेजों लोगोसे मनिपुरनि मोन 4 बिधान सभा मासिफोरनि बिसायख'थिआबो बे सानखालिनो जागोन। बयनिख्रुइबो बांसिन मध्य प्रदेशआव गासै मोन 28 बिधान सभा मासिनि उफ्रा बिसायख'थि जागोन।

By poll

नैथियाव गुजराट, जेराव मोन 8, इउपिआव मोन 7, झारखन्ड, मनिपुर, नागालेण्ड, उरिष्या, कर्नाटकआव मोन 2-2, तेलंगाना आरो छत्तिसगड़आव मोन 1-1 मासिनि बिसायख'थि जागोन। उफ्रा बिसायख'थिनि बिथोनखौ 9 अक्टबरआव फोसावनाय जागोन, बेराफार्से बिहार आरो मनिपुरखौ 13 अक्टबरआव फोसावनाय जागोन। बिजाथिफोरनि मुंथिसन्नायनि जोबथा अक्टआ 16 अक्टबर। बे अक्टखौ बिहार आरो मनिपुरआव 20 अक्टबरसिम थि खालामनाय जादों। बिजाथिलाइफोरखौ 17 अक्टबरआव नायबिजिरनाय जागोन। बिहार आरो मनिपुरनिआ 21 अक्टबरआव जागोन। मुं थिसन्नाय बिजाथिफोरा मुंखौ बोखांनानै लानोब्ला 19 अक्टबरसिमआव लानो हागोन। गासैबो राइज्योनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ 10 नभेम्बरआव जयैनो फोसावगोन।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here