• Home
  • /
  • Business
  • /
  • मोनसे समाव थानो न’ गैजायै गौरब शर्माया निउजिलेण्डनि एमपि सायख’जाबाय

October 20, 2020

मोनसे समाव थानो न’ गैजायै गौरब शर्माया निउजिलेण्डनि एमपि सायख’जाबाय

सिमला, 20 अक्टबर: 20 बोसोरनि सिगां हिमाचल प्रदेशनि हामिरपुर जिल्लानिफ्राय निउजिलेण्डआव थाहैनाय गौरब शर्माया बावैसो सिगां खुंनाय पार्लियामेन्टनि बिसायख’थियाव एमपि महरै सायख'जाबाय। बेनि सिगां गौरब शर्माया मेडिसिन आरो सार्जारिआव डिग्री लाखांनानै निउजिलेण्डनि हेमिल्टनआव प्रेक्टिस खालामहैदोंमोन । थांनाय बिसायख'थियाव बादायनानै गौरबआ हेमिल्टन सोनाब बियाबनिफ्राय गां 16950 भट मोन्नानै बेरेखा दोलो नेसनेल पार्टिनि दैदेनगिरि टिम मैकिन्डखौ गां 4425 जों फेजेन्नानै देरहासार जायो होन्नानै निउजिलेण्डनि इलेक्टरेल कमिसनआ मिबथिहोयो। बिथांनि देरहासारनायखौ हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि जयराम ठाकुरआ गाहाम हामब्लायनाय हरनानै इयुनावबो भारत हादतनि मुं लाखिलांबाय थागोन होन्नानै मिजिंथिनाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि, गौरब शर्मानि बिफाया नख'रैनो निउजिलेण्डआव राइजो जाहैनायनि सिगां हिमाचल प्रदेश मोब्लिब बर्डनि सासे माव'फुं इन्जिनियार बिबान सामलायनानै दङमोन।

Gaurav Sharma

जेब्ला गौरबआ थाखो 9 आव फरायगासिनो दङमोन अब्ला बिसोरनि नख'रआ गोब्राब रांखान्थियारि जेंनायाव गोग्लैनानै लोरबां हालोदआव दङमोन । बेराफार्से गौरबनि बिफायाबो साख्रि नागिरनानै मोन्नो थाखाय 6 बोसोर सम नांदोंमोन। बे समनि गेजेरावनो बिसोरो राहा गैयै जानानै पार्कफोरनि बेन्सफोराव उन्दुनोबो गोनां जादोंमोन आरो सम सम अकलेन्ड सिटी मिसन आरो हरेकृष्ण मिसनफोराव आदार आजावनानै जानो गोनां जादोंमोन। नोजोर होथाव बाथ्रादि, निउजिलेण्डनि थांनाय जेनेरेल बिसायख'थियाव लेबार पार्टिआ गोबांथार मासि देरहानानै दोलोनि दैदेनगिरि जेसिन्डा आर्डर्नआ फिन निउजिलेण्डनि गाहाय मन्थ्रि बिबान सामलायनो मोनफिनो। आर्डर्ननि लेबार पार्टिआ बे बिसायख'थियाव 49 जौखोन्दोनि बांसिन भट मोन्नानै देरहादोंमोन। बेराफार्से बेरेखा दोलो नेसनेल पार्टिआ 26.9 जौखोन्दोल' भट मोन्नो हायो। सा 120 सोद्रोमा गोनां निउजिलेण्डनि पार्लियामेन्टआव लेबार पार्टिआ सा 61 नि बांसिन भट मोन्नानै सरकार दाफिन्नो हायो।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here