• Home
  • /
  • International
  • /
  • महात्मा गान्धीनि चसमाया 2 कौटि 55 लाख रांआव निलाम जाबाय

August 24, 2020

महात्मा गान्धीनि चसमाया 2 कौटि 55 लाख रांआव निलाम जाबाय

लन्डन, 23 आगस्टः  ब्रिटेननि मोनसे निलामआव सना लुदेरनाय गंसे चसमाया 2,60,000 पाउन्ड थामहिनबा 2 कौटि 55 लाख रांआव नीलाम जाबाय। मानिना लानाय जादोंदि, बे चसमाखौ महात्मा गान्धीया गान्दोंमोन आरो बियो गावनि चसमाखौ अन्थोब होदोंमोन।बे चसमाखौ 10,000 निफ्राय 15,000 पाउन्ड मोनगोनखौ हमदांदोंमोन । नाथाय अनलाइन जानाय निलामआव बलीया बांलांबाय थानानै 2,60,000 पाउन्डआव थाबथाहैयो ।

इस्ट ब्रिस्टेन अक्सन्सनि निलाम होनायनि हाबाफारिखौ थुंगेहोनाय समाव बुंदों, फोथायनो हासयै मुवानि फोथाय हायै बेसेन । जायफोरा बली लागायदोंमोन बिसोर बयखौबो साबायखर । बे चसमाया गावसोरनि निलामखौ मान गोनाङै जाफुंसारहोदों आरो बेयो जारिमिनारि महरैबो मख'जाथाव ।

बे चसमाखौ फानग्रा बिगुमाया बुंदोंमोनदि, बे चसमाया जर'खा । नाथाय बेखौ बेसेनजों रुजुनो हाया आरो बेयो फानथाव नङाब्ला बेखौ सिफायना गारनो हागोन। स्टभनि बादिब्ला फानग्रा बिगुमाया निलामआव मोन्नाय बेसेनखौ खोनाना गोमोदों जानांगौ  बेयो गोमोथाव निलाममोन, जायखौ जों सानबोलावरियै सानो। बे चसमानि गोदान बिगुमा थामहिनबा बायग्रा सुबुंआ खोला सोनाब इंलेन्डनि खोला ग्लुसेस्टरशायरनि मन्गटसफिल्डनि बैसो गोरा सुबुं । बियो गावनि फिसाजोजों लोगोसेयै 2,60,000 रांआव चसमाखौ बायदों।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here