• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • भारतआ गिबि टि 20 मेसखौ देरहानायजों टिम इण्डियाआ फारियै 8 खेब मेस देरहादों

December 5, 2020

भारतआ गिबि टि 20 मेसखौ देरहानायजों टिम इण्डियाआ फारियै 8 खेब मेस देरहादों

केनबेरा, 5 डिसेम्बरः भारत आरो अष्ट्रेलियानि गेजेराव मोनथाम मेसनि सानसेयारि सिरिज गेलेखांनायनि उनाव दासान्दि टि-20 सिरिज गेलेगासिनो। भारतनि क्रिकेट हान्जाया अस्ट्रेलियानि हेंथायै गेलेनाय मोनथाम मेसनि टि20 सिरिजनि गिबि मेसखौ 11 राननि फारागथिजों देरहानो हादों। भारतनि हान्जाया टि-20 सिरिजआव बेजों लान्थ्रियै मोन 8 मेसआव देरहानो हादों। भारतआ 2019 नि डिसेम्बर दानाव वेस्ट इन्डिसखौ जोबथा खेब फेजेननो हादोंमोन। बेनि उनाव 4 डिसेम्बरखालि गेलेनाय टि-20 मेसखौ देरहाफिननो हादों । केनबेरायाव गेलेनाय बे टि-20 सिरिजनि गिबि मेसआव भारतनि हान्जाया तसआव जेननानै गिबि बेटिं खालामना 162 राननि टार्गेट होनो हादोंमोन।

Indian Team

बेनि फिननायाव अष्ट्रेलियानि हान्जाया मोन 7 उइकेट खोमानानै 150 रानखौल' खालामनो हायो। बे मेसआव अष्ट्रेलियानि थाखाय केप्टेइन एरन फिन्सआल' बयनिख्रुइबो बांसिन 35 रानखौ खालामनो हादों। भारतनि जानानै जुजबेन्द्र सहल आरो टि नटराजनआ मोन 3यै उइकेट लानो हादों । सहलआ मेन अफ डि मेस बान्थानि थाखायबो सायख'जादों। सिगां बेटिं खालामनाय भारतनि हान्जानि जानानै के एल राहुलआ 40 बलआव 51 रान, रबिन्द्र जादेजाआ 23 बलआव 44 रान, केप्टेइन बिरात खहलिआ 9 आरो अपेनार शिखर धावनआ 1 रानल' खालामनो हादों। एरैहाय अष्ट्रेलियानि मइसेस हेनरिक्सआ मोन 3 उइकेट लानो हादों । बिथाङा राहुल, सन्जु सेमसन आरो हार्दिक पानद्या मोनखौ आउट खालामदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here