• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागानपारा बियाबनि बारग’ एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोरोन्थियावनो जेलआव थांनांगोन होन्नानै बुंफ्लांदों

September 9, 2020

बागानपारा बियाबनि बारग’ एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोरोन्थियावनो जेलआव थांनांगोन होन्नानै बुंफ्लांदों

बागानपारा, 9 सेप्तेम्बरः 25 नं बागानपारा बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि थामहिनबा बारग' एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि। कृषक मुक्ति संग्राम समिटिनि बोसोनगिरि अखिल गगैखौ जाहोन गैयालासे जेलाव जोबनानै दोन्नाय आरो आसामनि सोलोंथाय आरो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव थांनांगोन होन्नानै थांनाय समबारखालि राइज्योनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि सिगाडाव बुंथिदोंमोन। बे खौराङा खौरां बिजोङाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो राइज्योनि बायदि थाखोआव गोबां फिनजाथाय खालामनाय समावनो मंगलबारखालि बारग' एमसिएलए बिथाङा मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव थांनो नांगोन होन्नानै बुंनाय बाथ्राया दुखु नांथाव होन्नानै फोरमायो।

Phulendra Basumatary, Ex-MCLA 25 No. Baganpara Constituency

बिथाङा बुडोदि, थारैनो आं बर' बिजोङाव फरायनाय सासे सुबुं महरै असमीया राव बुंनायाव माखासे गोरोन्थि जानाया थार। मख'जाथावदि, बिथां बसुमतारिआ थांनाय समबारखालि आंगारधवायाव खुंजानाय बिपिएफ हान्जानि मोनसे मेलनि उनाव राइज्योआव बिजेपि सरकार फैयाब्ला मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जेलआव जोबजागोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here