• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागानपारा बियाबनि बारग’ एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोरोन्थियावनो जेलआव थांनांगोन होन्नानै बुंफ्लांदों

September 9, 2020

बागानपारा बियाबनि बारग’ एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोरोन्थियावनो जेलआव थांनांगोन होन्नानै बुंफ्लांदों

बागानपारा, 9 सेप्तेम्बरः 25 नं बागानपारा बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि थामहिनबा बारग' एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारिनि फिन खेंफोरथि। कृषक मुक्ति संग्राम समिटिनि बोसोनगिरि अखिल गगैखौ जाहोन गैयालासे जेलाव जोबनानै दोन्नाय आरो आसामनि सोलोंथाय आरो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव थांनांगोन होन्नानै थांनाय समबारखालि राइज्योनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि सिगाडाव बुंथिदोंमोन। बे खौराङा खौरां बिजोङाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो राइज्योनि बायदि थाखोआव गोबां फिनजाथाय खालामनाय समावनो मंगलबारखालि बारग' एमसिएलए बिथाङा मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव थांनो नांगोन होन्नानै बुंनाय बाथ्राया दुखु नांथाव होन्नानै फोरमायो।

Phulendra Basumatary, Ex-MCLA 25 No. Baganpara Constituency

बिथाङा बुडोदि, थारैनो आं बर' बिजोङाव फरायनाय सासे सुबुं महरै असमीया राव बुंनायाव माखासे गोरोन्थि जानाया थार। मख'जाथावदि, बिथां बसुमतारिआ थांनाय समबारखालि आंगारधवायाव खुंजानाय बिपिएफ हान्जानि मोनसे मेलनि उनाव राइज्योआव बिजेपि सरकार फैयाब्ला मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जेलआव जोबजागोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here