• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • नबग्रह’ गोथै सालियाव बारग’ गिबि मन्थि तरुन गगैखौ जोबथा बिदाय होदों गिबि मन्थ्रि सन’वालआ

November 27, 2020

नबग्रह’ गोथै सालियाव बारग’ गिबि मन्थि तरुन गगैखौ जोबथा बिदाय होदों गिबि मन्थ्रि सन’वालआ

दिसपुर, 27 नभेम्बरः आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ 26 नभेम्बरखालि नबग्रह' गोथै सालियाव बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि सहआव बिबार माला गानहोनानै जोबथा मान बाउयो। मख'नो गोनांदि, थांनाय मंगलबारखालि गुवाहाटी मेडिकल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय समाव जोबथा हां बोनाय बारग' गिबि मन्थ्रिनि सहखौ 26 नभेम्बरखालि माहारियारि मानजों नबग्रह' गोथै सालियाव जोबथा बिदाय होनाय जायो। बे दुखुथिया बुब्लियाव गिबि मन्थ्रि सनवालजों लोगोसे राइज्यो सरकारनि माखासे मन्थ्रिफोर, कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन मानिजाथाव सुबुंफोराबो बारग' गिबि मन्थ्रिनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदायनि बुब्लियाव मान होनानै बिदाय होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here