• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • टमास आरो उबेर काप फाइनालआव भारतखौ सिन्धु आरो श्रीकान्तआ दैदेनगोन

September 12, 2020

टमास आरो उबेर काप फाइनालआव भारतखौ सिन्धु आरो श्रीकान्तआ दैदेनगोन

गोदान दिल्ली, 12 सेप्तेम्बरः मुलुगनां सेम्पियन भारतनि गोनों आइजो बेडमिन्टन गेलेगिरि पिभि सिन्धु आरो मुलुगनां बारग' 1 नं गेलेगिरि किदाम्बि श्रीकान्टमोनहा फैगौ दानआव खुंजानो गोनां टमास आरो उबेर काप फाइनालआव भारतनि सा 20 गेलेगिरिफोरनि बेडमिन्टन हान्जाखौ दैदेनगोन। भारतनि बेडमिन्टन गौथुमआ शुक्रबारखालि बे आयदानि बागै फोसावथि होदों। वर्ल्ड सेम्पियनसिपआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाय हादरनि गुबुन सासे गेलेगिरि बि साइ प्रनितआ हान्थुआव जोखोम जानायनि जाउनाव खुंजानो गोनां बे टुर्नामेन्टनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारनानै लाफिन्दों। बे टुर्नामेन्टआव हार्सिं बादायलायनायाव पारुपल्ली केशब आरो फर्म थाखोनि बादायलायनायाव सुमित रेड्डि, ध्रुब कपिला आरो एमआर अर्जुनमोनहा बादायगोन। हान्जायाव मुलुगनि बारग' नम्बर-1 गेलेगिरि साइना नेहवाल आरो कमन वेल्थ गेम्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय आशीनि पनाप्पा आरो एम सिकी रेड्डिमोनबो दङ। थमास कापआव भारतआ ग्रुप-सिआव डेनमार्क, जार्मानी आरो आल्जेरियाजों लोगोआव दङ। उबेर कापआव भारतआ ग्रुप-डिआव चीन, जार्मानी आरो फ्रान्सजों लोगोसे दङ। थमास कापआव बाहागो लागोन भारतनि गेलेगिरिफोरा जादों फारियै-किदाम्बि श्रीकान्त, परुपल्ली केशब, लक्ष्य चेन, सुबांकर दे, सिरिल बर्मा, अनु हत्री, बि सुमित रेड्डी, एम आर अर्जुन, ध्रुब कपिला आरो केपि गारागआ। एरैहाय उबेर कापआव गेलेगोन गेलेगिरिफोरा जादों फारियै-पिभि सिन्धु, साइना नेहवाल, आकासे केशब, मालबिका बनसत, आशीनि पनप्पा, फुजा डान्डु, सन्जना सन्तष, पुर्बिसा एस राम आरो जे मेडनआ।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here