• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • चिराङाव हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद बोखांदों

October 30, 2020

चिराङाव हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद बोखांदों

काजलगाव, 30 अक्ट'बर: चिरां पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों संदान्नानै हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि-बारुद बोखांनो हायो। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां-सिगां दासान्दि बिटिसिनि दाब-दाब जायगाफोरनिफ्राय आइन बेरेखायै फबनानै दोन्नाय हाथियारफोरखौ बोखांनो हानाय बायदिनो बृहस्पतिबारखालिबो चिरां पुलिसनि मोनसे हान्जाया जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय रानिपुर आरो आमलायगुरियाव आलादा-आलादायै मोन्नै जायगायाव सिग्रोमनानै आइन बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनायाव जाफुंसारनो हायो।

Chirang Amrs recovered

पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला गिबियै रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय रानिपुराव नायबिजिरनानै गंसे एके सिरिज राइफलजों लोगोसे गंनै मेगजिन, गंसे पेन पिस्टल आरो गर 50 गोथां गुलिबो बोखांनो हायो । नैथियाव आमलायगुरि ओन्सोलनि हाग्रायाव अपारेसन खालामनानै गंसे 9 एम एम कार्बाइन लोगोसे गंसे मेगजिन, मेगजिनजों लोगोसे फेक्टरियाव बानायनाय गं 7 पिस्टल, थरनै साइनिस हेन्ड ग्रेनेड आरो गर 25 गोथां गुलि बोखांनो हादों होन्नानै चिरां पुलिसनि एस पि सुधाकर सिंआ मिथिहोदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here