• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • चिरांनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट एण्ड इक’-टुरिजमखौ बेखेवबाय

November 11, 2020

चिरांनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट एण्ड इक’-टुरिजमखौ बेखेवबाय

चिरां, 11 नभेम्बरः मेसें बोथोरनि समाव लावखार ओंखाम जाग्रा आरो दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि 4 कि:मिःसो जान्थायाव थानाय हातिसार (दादगारि) आरो मालिभिता गामिनि गेजेरजों भुटान राइज्योनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय आय दैसानि सायाव गोदानै बेखेवबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजम मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा फोथार आरो दावबायथिलि। मालिभिता ओन्सोलनि माखासे गोसो गुदुं राफोद सेंग्रा आरो लाइमोनफोरा ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनि सानफ्रोमबो हान्था-मेला आरो थांलाय-फैलाय राहानि थाखाय बे दैसानि सायाव दंफां आरो औवानि गंसो दालांखौबो लुफुंनानै होनाय जादों।

Mwnabili Picnic Spot and Eco-Tourism

8 नभेम्बर, 2020 अक्टखालि आय दैसानि सायाव लुफुंनाय दालां आरो पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होयो जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिकु बसुमतारिआ। जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिकु बसुमतारिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला भुटान राइज्योनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय आय दैसानि सायाव रावनिबो मदत गैयालासे ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनो हान्था-मेलानि खाबुनि थाखाय औवा आरो दंफांनि दालांखौ बानायनानै होनाय जादों। दावबायनो मोजां मोनग्रा आरो लावखार ओंखाम जानो गोसो जाग्रा सुबुंफोरा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै गोबां रोखोमनि रंजानाय लानो हागोन होन्नानै आफादनि आफादगिरि बिकु बसुमतारिआ फोरमायबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here