• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गुदि सोलोंथायाव सा 3,945 आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय गासै सा 5,746 फोरोंगिरिफोर थिसन्थायनि थाखाय फोसावथाय होसिगोनः हिमन्त

September 13, 2020

गुदि सोलोंथायाव सा 3,945 आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय गासै सा 5,746 फोरोंगिरिफोर थिसन्थायनि थाखाय फोसावथाय होसिगोनः हिमन्त

गुवाहाटी, 13 सेप्तेम्बरः आसामनि रांखान्थि, सोलोंथाय आरो देहा बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया शनिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों माखासे फोसावथाय होयो। खौरांगिरि मेलआव फोरमायनाय बादिब्ला, दारिमिनफोरा फिन साब्सिडि मोन्नायजों लोगोसे टेक्स आरो कर्टेलनि बेलायावबो साब्सिडि मोननो हागोन।

बोहैथि समनिफ्रायनो एम एल एफोरा बियाबनि जौगालु हाबा हुखाफोरखौ मावनो हागोन आरो जायखि-जाया सरकारि हाबा-हुखाफोरखौ 5 स्टार हटेलफोराव खुंनाय जानाय नङा। मन्थ्रि शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिफोरखौ थिसन्नो थाखाय 2 थि खोन्दोनि फोसावथायखौ थाबैनो होनाय जासिगोन।

Himanta Biswa Sarma Press Meet

गुदि सोलोंथाय खोन्दोयाव गासै सा 3,945 फोरोंगिरि आरो गोजौ सोलोंथायाव गासै 5,746 मासिनि थाखाय फोसावथाय होनाय जागोन आरो डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो थिसन्थायनि फारिखान्थिखौ आबुं खालामगोन। लोगोसे आसामाव गोदानै गं 4 मेडिकेल कलेज गायसननो फोसावबावो मन्थ्रि सर्माया।

मन्थ्रि सर्माया फोसावनाय बादिब्ला बिस्वनाथ, सराइदेव, गवालपारा आरो गुवाहाटीयाव गोदान मेडिकल कलेज गायसनगोन। थाबैनो राइज्योयाव गं 9 हिन्जावसाफोरनि फरायसालिमा आरो गं 10 आइन फरायसालिमा फसंजागोन आरो गोदानै गं 6 एम ए थाखोनि फरायसालिमा फोजौखांगोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here